Chiếu đến màn hình không dây bằng Miracast

Miracast là công nghệ không dây mà PC của bạn có thể sử dụng để chiếu màn hình đến TV, máy chiếu và các trình phát phương tiện khác có hỗ trợ Miracast. Bạn có thể sử dụng công nghệ này để chia sẻ những gì bạn đang làm trên PC, phát trình chiếu hay thậm chí chơi trò chơi yêu thích trên màn hình lớn hơn.

Làm cho các thiết bị của bạn sẵn sàng

Nếu PC của bạn có đi kèm Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 và màn hình không dây có hỗ trợ Miracast thì bạn đã sẵn sàng để thêm màn hình không dây vào PC để hoàn tất kết nối, và sau đó bắt đầu chiếu.

Tuy nhiên, nếu bạn đã nâng cấp PC từ phiên bản Windows cũ, bạn cần đảm bảo rằng PC có hỗ trợ Miracast và đã sẵn sàng chiếu. Ngoài ra, nếu màn hình bạn sẽ chiếu đến không hỗ trợ Miracast, bạn cần thiết lập màn hình bằng cách thêm phần cứng bổ sung vào trước khi bạn có thể chiếu.

Hiển thị tất cả

Để làm cho một PC đã nâng cấp sẵn sàng chiếu

Để tránh các vấn đề về chiếu, đảm bảo PC của bạn có hỗ trợ Miracast và có trình điều khiển mới nhất.

Kiểm tra xem PC của bạn có hỗ trợ Miracast không

 1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu. Nếu bạn thấy Thêm màn hình không dây thì PC của bạn có hỗ trợ Miracast.

  Liên kết để Thêm màn hình không dây khi Chiếu

  Nếu PC của bạn không hỗ trợ Miracast, bạn có thể thử chiếu bằng kết nối có dây. Để biết thêm thông tin, xem Kết nối với màn hình thứ hai hoặc máy chiếu.

Lấy trình điều khiển hiện hành cho PC của bạn

Trình điều khiển là phần mềm mà thiết bị sử dụng để hoạt động với PC của bạn. Nếu bạn đã nâng cấp PC từ phiên bản Windows cũ, bạn nên lấy trình điều khiển mới nhất cho PC. Có hai cách để lấy trình điều khiển.

Để thiết lập màn hình không hỗ trợ Miracast

Nếu thiết bị bạn đang chiếu đến không hỗ trợ Miracast thì bạn cần bộ điều hợp Miracast (đôi khi còn gọi là khóa cứng) gắn vào cổng HDMI trên thiết bị hiển thị. Bộ điều hợp cho phép PC của bạn giao tiếp không dây với thiết bị hiển thị.

Nhiều nhà sản xuất cung cấp bộ điều hợp Miracast, như Bộ thu Màn hình Không dây ActiontecScreenBeam Pro và Bộ điều hợp Màn hình Không dây NetGearPush2TV (PTV3000). Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để kết nối bộ điều hợp.

Bạn cũng nên cập nhật vi chương trình trên bộ điều hợp bằng cách đi tới phần Hỗ trợ trên trang web nhà sản xuất, tìm trên thiết bị cụ thể của bạn rồi làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt vi chương trình đó. Bạn cũng có thể tìm trên Windows Store để xem có ứng dụng nào có thể cập nhật vi chương trình trên bộ điều hợp của bạn không.

Thêm màn hình để hoàn tất kết nối

Khi PC và màn hình của bạn đã sẵn sàng chiếu, bạn cần thêm màn hình không dây vào PC. Cả hai thiết bị cần nằm trong phạm vi, có nghĩa là chúng được đặt cùng phòng.

Để thêm màn hình không dây vào PC

 1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm màn hình không dây.

 3. Chọn màn hình không dây trong danh sách các thiết bị tìm thấy, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chiếu màn hình của bạn đến màn hình không dây

Sau khi bạn thêm màn hình không dây vào PC, bạn có thể chiếu màn hình của mình đến đó và thay đổi những gì bạn nhìn thấy trên mỗi màn hình.

Để chiếu màn hình của bạn

 1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm màn hình không dây bạn muốn.

Để chọn những gì bạn nhìn thấy trên mỗi màn hình

 1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chỉ màn hình PC. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trên PC của bạn. (Khi bạn kết nối với máy chiếu không dây, tùy chọn này chuyển thành Ngắt kết nối.)

  • Nhân đôi. Bạn sẽ thấy mọi thứ giống nhau trên cả hai màn hình.

  • Mở rộng. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trải rộng trên cả hai màn hình, và bạn có thể kéo và thả các khoản mục giữa hai màn hình.

  • Chỉ màn hình thứ hai. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trên màn hình được kết nối. Màn hình kia sẽ trống.

Ngắt kết nối khỏi màn hình không dây

Nếu bạn di chuyển PC ra ngoài phạm vi màn hình không dây (chẳng hạn như phòng khác) hoặc nếu bạn đưa PC về chế độ ngủ hoặc ngủ đông, hai thiết bị sẽ ngắt kết nối. Bạn cũng có thể ngắt kết nối màn hình không dây thủ công.

 1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ngắt kết nối.

Xử lý sự cố

Bạn có thể xử lý nhiều sự cố bằng cách cài đặt trình điều khiển mới nhất cho PC và vi chương trình mới nhất cho màn hình không dây hoặc bộ điều hợp Miracast. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt trình điều khiển trên PC của bạn, xem Tải xuống và cài đặt trình điều khiển. Để cập nhật vi chương trình trên màn hình không dây hoặc bộ điều hợp, đi tới phần Hỗ trợ trên trang web nhà sản xuất, tìm trên thiết bị cụ thể của bạn rồi làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt vi chương trình đó. Bạn cũng có thể tìm trên Windows Store để xem có ứng dụng nào từ nhà sản xuất màn hình không dây hoặc bộ điều hợp Miracast có thể cập nhật vi chương trình.

Sau đây là một số bước có thể thử nếu bạn tiếp tục gặp phải sự cố.

Hiển thị tất cả

Nếu bạn không thể thêm hoặc kết nối đến màn hình không dây

Nếu bạn không thể thêm màn hình không dây hoặc bộ điều hợp, hãy chờ đến khi chúng sẵn sàng rồi thử lại. Nếu điều đó không hữu hiệu, thử khởi động lại PC và màn hình không dây hoặc bộ điều hợp.

Nếu PC của bạn không kết nối đến màn hình, thử gỡ bỏ nó rồi thêm vào lại.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và Các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Các thiết bị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào màn hình không dây, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ Thiết bị.

 4. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm màn hình không dây.

 6. Chọn màn hình không dây trong danh sách các thiết bị tìm thấy, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu văn bản trên màn hình của bạn mờ hoặc ảnh bị giật

Thử thay đổi độ phân giải màn hình trên PC.

Ghi chú

 • Chiếu các trò chơi hành động nhanh đến màn hình không dây có thể không hoạt động tốt.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Độ phân giải màn hình vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt hiển thị.

 3. Sử dụng con trượt Độ phân giải để chọn độ phân giải khác.

Nếu âm thanh tiếp tục phát trên PC

Trước tiên ngắt kết nối màn hình rồi kết nối lại. Sau đó kiểm tra để đảm bảo màn hình được chọn làm thiết bị âm thanh mặc định của bạn.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Âm thanh trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Âm thanh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Phát lại, và đảm bảo màn hình không dây được chọn làm thiết bị mặc định.

  Để biết thêm thông tin về các vấn đề âm thanh, xem Không có âm thanh trong Windows.

Bạn cần được trợ giúp thêm?