Cách nâng cấp lên Windows 8

Windows 8

Màn hình Địa chỉ thanh toán trong Bộ trợ giúp Nâng cấp

Mua Windows 8

Nếu Bộ trợ giúp Nâng cấp Windows 8 cho biết rằng PC của bạn có thể đáp ứng các yêu cầu hệ thống và có thể chạy Windows 8 hoặc Windows 8 Pro, bạn có thể mua bản nâng cấp bằng cách làm theo các bước trên màn hình. Bạn sẽ thấy mức giá hiện tại trong Bộ trợ giúp Nâng cấp hoặc bạn có thể truy cập vào trang Mua Windows.

Để chạy Bộ trợ giúp Nâng cấp nếu bạn chưa có, hãy chạm hoặc bấm vào nút Bắt đầu trên trang Mua Windows—bạn không cần mua bản nâng cấp để chạy Bộ trợ giúp Nâng cấp. Nếu bạn không muốn nâng cấp trực tuyến, bạn có thể mua bản nâng cấp Windows 8 trên DVD từ nhà bán lẻ tham gia nếu sẵn có tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Để biết thông tin về cách cài đặt bằng DVD, hãy xem Cách thực hiện cài đặt sạch cho Windows 8.

Xem lại đơn đặt hàng của bạn

Khi bạn tới trang Xem lại đơn đặt hàng của bạn trong Bộ trợ giúp Nâng cấp, bạn sẽ có tùy chọn mua DVD sao lưu bản nâng cấp nếu có sẵn tại quốc gia hoặc vùng của bạn. Nếu bạn cần cài đặt lại sau, bạn có thể sử dụng lên kết nhận được trong email biên nhận sau khi khoản thanh toán của bạn được xử lý, nhưng nếu bạn lo lắng về việc mất email, bạn có thể muốn đặt hàng DVD sao lưu. Đánh dấu hộp này nếu bạn muốn thêm DVD vào đơn đặt hàng.

Nhập thông tin mua hàng và mã khuyến mại

Trong một số bước tiếp theo, bạn sẽ nhập tất cả các thông tin mua hàng thông thường như tên và số thẻ tín dụng của bạn.

Nếu bạn có mã khuyến mại, bạn có thể nhập mã đó vào màn hình xác nhận đơn hàng. Giá sẽ thay đổi sau khi bạn chạm hoặc bấm Áp dụng.

Nhận biên nhận và khóa sản phẩm

Sau khi đơn đặt hàng của bạn được xử lý, bạn sẽ nhận được email biên nhận bao gồm khóa sản phẩm. Nếu bạn tiếp tục quá trình nâng cấp bây giờ, khóa sản phẩm sẽ được điền tự động cho bạn, nhưng đảm bảo giữ email biên nhận và khóa sản phẩm ở nơi an toàn.

Bắt đầu quá trình tải xuống

Chạm hoặc bấm Tiếp theo và bản nâng cấp sẽ bắt đầu tải xuống PC của bạn. Quá trình tải xuống thường bằng với việc tải xuống một bộ phim từ Internet, nhưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tốc độ kết nối Internet của bạn. Bạn có thể tạm dừng tải xuống bất kỳ lúc nào hoặc nếu bạn cần dừng lại và bắt đầu lại sau, hãy sử dụng liên kết xuất hiện trên màn hình (thay vì liên kết bạn nhận được trong email biên nhận). Bằng cách này, bạn sẽ tiếp tục tải xuống từ nơi đã dừng lại thay vì bắt đầu lại từ đầu.

Nếu quá trình tải xuống không hoạt động hoặc không có nút Tạm dừng xuất hiện, thử khởi động lại PC của bạn. Khi bạn đã khởi động lại, chạm hoặc bấm vào liên kết Tải xuống Windows trên màn hình để khởi động dịch vụ tải xuống.

Xem thêm

Kiểm tra phần Cài đặt, nâng cấp & kích hoạt của Hỗ trợ để biết các giải pháp.

Nâng cấp lên Windows 8 và truyền sức sống mới cho PC của bạn.

Chi tiết về những gì bạn sẽ cần cập nhật.

Nhận câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về cài đặt.