Ứng dụng Bộ đọc cho Windows: Các câu hỏi thường gặp

Ứng dụng Bộ đọc giúp bạn mở và xem tệp PDF, XPS, và TIFF. Bộ đọc cho phép bạn tìm kiếm từ hoặc cụm từ, ghi chú, điền vào mẫu, và in hoặc chia sẻ tài liệu. Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về Bộ đọc.

Hiển thị tất cả

Tôi mở tệp bằng cách nào?

Nếu bạn cố mở tệp PDF, XPS hoặc TIFF, nó thường mở trong Bộ đọc một cách tự động. Nếu điều đó không xảy ra, bạn có thể đặt Bộ đọc làm ứng dụng mặc định cho các loại tệp đó. (Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện trong phần kế tiếp.)

Nếu Bộ đọc đã mở sẵn và bạn muốn mở một tệp, đây là cách làm:

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt.

  Nếu bạn không thấy Duyệt, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong ứng dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Mở một tệp khácMở nút tệp khác.

  Nếu bạn muốn đóng tệp hiện tại và mở một tệp mới tại nơi của nó, gõ nhẹ hoặc bấm Mở tệp, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt. Nếu bạn muốn giữ tệp hiện tại mở và mở một tệp khác cùng lúc, gõ nhẹ hoặc bấm Mở tệp trong tab mới, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt. (Sẽ không có tùy chọn mở tệp trong thẻ mới nếu bạn đã mở năm tệp rồi vì Bộ đọc chỉ có thể mở năm tệp cùng lúc).

 2. Duyệt đến thư mục hoặc vị trí nơi mà tệp được lưu trữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tệp để chọn nó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở.

Ghi chú

 • Bộ đọc chỉ có thể mở năm tệp cùng một lúc. Nếu bạn đã mở năm tệp rồi mở một tệp khác, Bộ đọc sẽ đóng một trong các tệp khác. Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi ở tệp Bộ đọc muốn đóng, bạn sẽ được nhắc lưu các thay đổi đó.

Làm cách nào tôi có thể mở các tệp PDF, XPS, hoặc TIFF trong Bộ đọc theo mặc định?

Nếu các tệp PDF, XPS, hoặc TIFF đang mở trong ứng dụng khác, bạn có thể yêu cầu Windows sử dụng Bộ đọc để thay thế. Cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mặc định.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp (bạn có thể cần phải cuộn xuống cuối màn hình để thấy tùy chọn này).

 5. Dưới Tên, cuộn xuống cho đến khi bạn thấy .pdf.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm tên của ứng dụng xuất hiện ở bên phải của .pdf, rồi dưới Chọn một ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Bộ đọc.

 7. Lặp lại điều này đối với mỗi loại tệp mà bạn muốn mở trong Bộ lọc (ví dụ .oxps, .xps, hoặc .tiff).

Làm cách nào để tôi chuyển giữa các tệp đang mở?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tệp bạn muốn chuyển tới.

Làm cách nào để tôi xem hai tệp cạnh nhau?

 1. Mở tệp đầu tiên.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong tệp, gõ nhẹ hoặc bấm nút Mở tệp khác Mở nút tệp khác, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở tệp trong tab mới.
 3. Nếu tệp bạn muốn mở xuất hiện trong danh sách các tệp đã mở gần đây, gõ nhẹ hoặc bấm vào nó. Nếu không, gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt, đi tới thư mục hoặc vị trí nơi tệp được lưu trữ, gõ nhẹ hoặc bấm tệp bạn muốn mở, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở.

 4. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải để hiển thị hình thu nhỏ của các tệp bạn đã mở.

 5. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào hình thu nhỏ của tệp khác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở trong một cửa sổ mới. Các tệp được hiển thị cạnh nhau.

Làm cách nào để tôi in tệp?

 1. Mở tệp bạn muốn in.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong tệp rồi gõ nhẹ hoặc bấm In.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm tên máy in.

  Nếu bạn không thấy danh sách máy in nhưng lại thấy tùy chọn Thêm nữa, gõ nhẹ hoặc bấm vào đó rồi xem máy in có hiện ra không. Nếu bạn vẫn không thấy máy in, có thể bạn cần phải thêm nó. Để biết thêm thông tin, xem Cài đặt máy in.

 4. Đặt tùy chọn in bạn muốn rồi gõ nhẹ hoặc bấm In.

Làm cách nào để tôi đi tới một trang cụ thể trong tệp?

Thực hiện một trong các việc sau:

 • Sử dụng các ngón tay của bạn, chụm hai ngón tay trên màn hình để hiển thị hình thu nhỏ của mỗi trang. (Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl+Dấu Trừ (-) cho đến khi thấy hình thu nhỏ của mỗi trang). Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào trang bạn muốn đi tới.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm vào số trang nếu nó được hiển thị ở góc trên bên trái (hoặc nhấn Ctrl+G), rồi nhập số trang bạn muốn đi tới.

Làm thế nào tôi có thể phóng to hoặc thu nhỏ?

 • Sử dụng các ngón tay của bạn, trải ra hoặc chụm vào màn hình đến khi tệp ở kích thước bạn muốn. (Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl+Dấu Cộng (+) để phóng to hoặc Ctrl+Dấu Trừ (-) để thu nhỏ).

Làm thế nào tôi có thể thay đổi bố trí tài liệu?

Bạn có thể thay đổi cách Bộ đọc hiển thị tài liệu bạn đang đọc. Điều này hữu ích nếu bạn muốn thay đổi số lượng các trang được hiển thị trên màn hình cùng một lúc, hoặc chuyển giữa cuộn ngang và cuộn dọc. Bạn có thể thay đổi bố trí đọc của tài liệu hiện tại hoặc đặt bố trí đọc mặc định để các tài liệu bạn mở trong tương lai được hiển thị như bạn muốn.

Để thay đổi bố trí đọc cho tài liệu hiện tại

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để hiển thị hai trang cùng một lúc (và cuộn ngang), gõ nhẹ hoặc bấm Hai trang.

  • Để hiển thị từng trang một (và cuộn ngang), gõ nhẹ hoặc bấm Một trang.

  • Để hiển thị từng trang một (và cuộn dọc), gõ nhẹ hoặc bấm Liên tục.

Để thay đổi bố trí đọc mặc định

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 3. Dưới Bố trí mặc định, gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn hiển thị bạn muốn.

Các tài liệu bạn mở sau khi thiết đặt tùy chọn này sẽ mở trong bố trí bạn đã chọn.

Làm thế nào tôi có thể thêm ghi chú hoặc tô sáng văn bản?

 1. Gõ nhẹ vào từ đầu tiên bạn muốn tô sáng rồi kéo núm điều khiển lựa chọn tới cuối văn bản bạn muốn tô sáng. Nếu bạn đang thêm một ghi chú, chọn văn bản cần ghi chú. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, kéo qua văn bản để chọn nó).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm chuột phải trong văn bản được chọn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tô sáng hoặc Thêm một ghi chú.

Ghi chú

 • Bạn chỉ có thể tô sáng văn bản và thêm ghi chú nếu tác giả cho phép làm như vậy. Để kiểm tra điều này, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm nữa, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thông tin. Dưới Quyền hạn, xem Thêm ghi chú và tô sáng có được chọn không. Nếu nó không được chọn, bạn không thể tô sáng văn bản hoặc thêm ghi chú.

Làm thế nào tôi có thể sao văn bản?

 1. Gõ nhẹ vào từ đầu tiên bạn muốn sao rồi kéo núm điều khiển lựa chọn tới cuối văn bản bạn muốn sao. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, kéo qua văn bản để chọn nó).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm chuột phải trong văn bản được chọn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sao.

Làm cách nào để tôi lưu tệp?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thành, nhập tên tệp bạn muốn lưu tệp thành, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Các tệp được lưu trong Tài liệu theo mặc định.

Làm cách nào để tôi đóng tệp?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

  Hình thu nhỏ của mỗi tệp đang mở xuất hiện trên cùng màn hình.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào × cho mỗi tệp bạn muốn đóng.

Làm cách nào để tôi đóng Bộ đọc?

 • Trượt nhanh xuống từ cạnh đỉnh màn hình và kéo cửa sổ Bộ đọc đến cạnh đáy màn hình. Để tìm hiểu thêm và xem video chỉ cách thực hiện, xem Làm thế nào để tôi đóng ứng dụng?

  Nếu bạn đang dùng bàn phím, bạn có thể đóng Bộ đọc bằng cách nhấn Alt+F4.

Tôi có thể sử dụng lối tắt bàn phím nào với Bộ đọc?

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở tệp mới (thay thế tệp đang mở hiện tại, nếu có)

Nhấn phím này

Ctrl+T

Để làm điều này

Mở tệp trong thẻ mới

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In tệp

Nhấn phím này

Ctrl+Dấu Cộng (+)

Để làm điều này

Phóng to

Nhấn phím này

Ctrl+Dấu Trừ (‑)

Để làm điều này

Thu nhỏ

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Xoay tài liệu ngược chiều kim đồng hồ

Nhấn phím này

F8

Để làm điều này

Chuyển giữa các bố trí đọc

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ

Nhấn phím này

Ctrl+G

Để làm điều này

Đi tới trang

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu tệp

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+S

Để làm điều này

Lưu tệp dưới tên khác

Nhấn phím này

Ctrl+W

Để làm điều này

Đóng tệp

Nhấn phím này

Ctrl+Tab hoặc Ctrl+Shift+Tab

Để làm điều này

Chuyển giữa các tệp đang mở

Nhấn phím này
Phím logo Windows‌ Phím logo Windows+Z
Để làm điều này

Hiển thị các lệnh ứng dụng

Nhấn phím này

Shift+F10

Để làm điều này

Hiển thị menu tùy chọn cho văn bản được chọn

Bạn cần được trợ giúp thêm?