TV & Phim

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Thu chương trình truyền hình trực tiếp

Với thiết bị phù hợp, bạn có thể lên lịch và thu các chương trình truyền hình trực tiếp và phim trên PC của mình.

Dưới đây là những gì bạn cần để bắt đầu:

 • Windows Media Center trên PC của bạn. Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT. Nếu bạn không chắc chắn mình đang chạy hệ điều hành Windows nào, hãy xem Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

 • Bộ chỉnh TV để kết nối với PC của bạn. Bạn có thể tìm kiếm bộ chỉnh TV được bán trực tuyến hoặc tại cửa hàng điện tử.

 • Nguồn tín hiệu TV từ ăng ten hoặc kết nối cáp.

Kết nối bộ chỉnh TV với PC và đảm bảo nguồn tín hiệu hoạt động với bộ chỉnh TV của bạn, khi đó bạn sẵn sàng xem và ghi.

Thu chương trình truyền hình trực tiếp

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)
  , nhập Windows Media Center, rồi nhấn hoặc bấm vào Windows Media Center.

 2. Cuộn đến TV, rồi nhấn hoặc bấm Chương trình truyền hình trực tiếp.

 3. Để bắt đầu ghi trong khi chương trình đang được phát, hãy nhấn hoặc bấm nút Ghi trong các điều khiển phát lại.

Lên lịch ghi

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)
  , nhập Windows Media Center, rồi nhấn hoặc bấm vào Windows Media Center.

 2. Cuộn đến TV, rồi nhấn hoặc bấm Tìm kiếm.

 3. Nhấn hoặc bấm vào danh mục bạn muốn tìm kiếm theo (chẳng hạn như Tiêu đề), rồi làm theo các hướng dẫn để bắt đầu tìm kiếm.

 4. Trên trang kết quả tìm kiếm, nhấn hoặc bấm vào chương trình truyền hình hoặc phim mà bạn muốn thu, rồi bấm Ghi để lên lịch ghi.

Xem chương trình đã thu

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)
  , nhập Windows Media Center, rồi nhấn hoặc bấm vào Windows Media Center.

 2. Cuộn đến TV, nhấn hoặc bấm Chương trình truyền hình Đã ghi, nhấn hoặc bấm vào chương trình bạn muốn xem, rồi nhấn hoặc bấm Phát.