Thùng Rác: Các câu hỏi thường gặp

Thùng Rác trên màn hình nền là nơi lưu trữ tạm thời các tệp đã xóa. Khi bạn xóa tệp hoặc thư mục trên PC, nó sẽ không bị xóa vĩnh viễn mà chuyển tới Thùng Rác. Điều này rất tốt vì nếu bạn thay đổi ý định và quyết định cần tệp đã xóa, bạn có thể lấy lại nó.

Thùng Rác khi trống và đầy
Thùng Rác khi trống (bên trái) và khi đầy (bên phải)
Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi khôi phục các tệp từ Thùng Rác?

Nếu vô tình xóa tệp, bạn có thể khôi phục nó về vị trí ban đầu.

Để khôi phục tệp từ Thùng Rác

 1. Mở Thùng Rác bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm đúp vào Thùng Rác trên màn hình nền.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để khôi phục tệp, chọn tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục mục đã chọn.

  • Để khôi phục tất cả tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục tất cả mục.

  Các tệp sẽ được khôi phục về vị trí ban đầu trên PC.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể khôi phục các tệp bằng cách nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào chúng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục. Để khôi phục tất cả tệp, chọn tất cả chúng rồi nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải.

Ghi chú

 • Nếu bạn xóa tệp khỏi vị trí không nằm trên PC (như thư mục mạng), tệp có thể bị xóa vĩnh viễn thay vì được lưu trữ trong Thùng Rác.

Làm cách nào để tôi xóa vĩnh viễn các tệp khỏi Thùng Rác?

Để loại bỏ vĩnh viễn tệp khỏi PC và thu hồi dung lượng ổ đĩa chúng đang sử dụng, bạn cần phải xóa các tệp khỏi Thùng Rác.

Để xóa vĩnh viễn tệp khỏi Thùng Rác

 1. Mở Thùng Rác bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm đúp vào Thùng Rác trên màn hình nền.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để xóa vĩnh viễn một tệp, chọn tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Nhà rồi trong nhóm Tổ chức, gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

  • Để xóa tất cả tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa sạch Thùng Rác.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn tệp bằng cách chọn chúng trong Thùng rác, rồi nhấn phím Delete.

 • Bạn có thể xóa sạch Thùng Rác mà không cần mở nó bằng cách nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào Thùng Rác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa sạch Thùng Rác.

 • Bạn cũng có thể xóa sạch Thùng rác từ thiết đặt PC. Trong thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị, gõ nhẹ hoặc bấm Không gian đĩa, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa sạch Thùng rác của tôi.

 • Bạn có thể xóa vĩnh viễn tệp khỏi PC mà không cần chuyển nó đến Thùng Rác bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào tệp rồi nhấn Shift+Delete.

Làm cách nào để tôi hiển thị hoặc ẩn Thùng Rác?

Bạn có thể ẩn Thùng Rác khỏi màn hình nền nếu không muốn thấy biểu tượng hoặc bạn có thể đưa nó trở lại nếu thấy nhớ nó.

Để hiển thị hoặc ẩn Thùng Rác trên màn hình nền

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập biểu tượng màn hình nền vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng thông dụng trên màn hình nền.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Biểu tượng trên Màn hình nền, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để ẩn Thùng Rác, xóa hộp kiểm Thùng Rác.

  • Để hiển thị Thùng Rác, chọn hộp kiểm Thùng Rác.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Ngay cả khi Thùng Rác được ẩn, các tệp đã xóa vẫn được lưu tạm ở đó cho đến khi bạn chọn xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục chúng.

Làm cách nào để tôi thay đổi thiết đặt Thùng Rác?

Bạn có thể thay đổi thiết đặt Thùng Rác sao cho phù hợp với cách thức làm việc.

Thuộc tính Thùng Rác
Thuộc tính Thùng Rác
Hiển thị tất cả

Để đặt kích thước lưu trữ tối đa cho Thùng Rác

Nếu muốn giữ tất cả tệp đã xóa trong Thùng Rác như một mạng lưới an toàn, bạn có thể tăng kích thước lưu trữ tối đa cho Thùng Rác.

 1. Trên màn hình nền, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải Thùng Rác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 2. Dưới Vị trí Thùng Rác, gõ nhẹ hoặc bấm vào vị trí Thùng Rác bạn muốn thay đổi (có thể là ổ đĩa C).

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chỉnh kích thước rồi trong hộp Kích thước tối đa (MB), nhập kích thước lưu trữ tối đa (bằng megabyte) cho Thùng Rác rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Khi đạt đến kích thước lưu trữ tối đa, các tệp cũ sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Thùng Rác.

Để xóa vĩnh viễn các tệp thay vì chuyển chúng đến Thùng Rác

Bạn có thể chọn bỏ qua Thùng Rác khi xóa thứ gì đó. Chúng tôi không khuyến khích tùy chọn này.

 1. Trên màn hình nền, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải Thùng Rác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 2. Dưới Vị trí Thùng Rác, gõ nhẹ hoặc bấm vào vị trí Thùng Rác bạn muốn thay đổi (có thể là ổ đĩa C).

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Không di chuyển tệp đến Thùng Rác. Loại bỏ tệp ngay khi được xóa rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn các tệp cá nhân bằng cách chọn các tệp đó trong File Explorer, gõ nhẹ hoặc bấm Nhà rồi trong nhóm Tổ chức, gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên dưới Xóa rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa vĩnh viễn.

Để bật hộp thoại xác nhận xóa

Nếu muốn nhận được thông báo mỗi lần chuyển tập tin hoặc thư mục đến Thùng Rác, bạn có thể chọn cách nhận thông báo.

 1. Trên màn hình nền, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải Thùng Rác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 2. Dưới Vị trí Thùng Rác, gõ nhẹ hoặc bấm vào vị trí Thùng Rác bạn muốn thay đổi (có thể là ổ đĩa C).

 3. Chọn hộp kiểm Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để thay đổi giao diện Thùng Rác

Thùng Rác có hai diện mạo khác nhau: một khi nó trống và một khi nó chứa các tệp hoặc thư mục. Bạn có thể tùy chỉnh diện mạo của Thùng Rác bằng cách thay đổi một hoặc cả hai biểu tượng này.

Thùng Rác khi trống và đầy
So sánh Thùng Rác khi trống (bên trái) và khi đầy (bên phải)
 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập biểu tượng màn hình nền vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng thông dụng trên màn hình nền.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Biểu tượng trên Màn hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm Thùng Rác (đầy) hoặc Thùng Rác (trống) rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi Thùng Rác sang biểu tượng mới, gõ nhẹ hoặc bấm Đổi Biểu tượng. Chọn biểu tượng từ danh sách rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  • Để thay đổi Thùng Rác về biểu tượng ban đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục Mặc định.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Nếu bạn có nhiều ổ cứng, phân vùng hoặc ổ cứng ngoài kết nối đến PC, mỗi vị trí sẽ có thiết đặt Thùng Rác riêng. Khi thay đổi thiết đặt trong hộp thoại Thuộc tính Thùng Rác, dưới Vị trí Thùng Rác, hãy đảm bảo bạn chọn đúng vị trí bạn muốn thay đổi.

Các tệp OneDrive của tôi có chuyển đến Thùng Rác không?

Có. Khi bạn xóa các tệp OneDrive, chúng sẽ chuyển đến Thùng Rác trên màn hình nền và Thùng rác trên trang web OneDrive. Bạn có thể khôi phục các tệp từ một trong hai nơi. Để biết thêm thông tin, xem OneDrive: FAQ.

Bạn cần được trợ giúp thêm?