Làm thế nào tôi có thể nhận một thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi?

Để nhận một thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi trong Windows Store, làm theo các bước sau:

  1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

  3. Dưới Nhận mã, nhập mã từ thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi của bạn , rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nhận.

Sau khi bạn nhận một thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi, khi bạn mua hàng trong Windows Store, tiền trong số dư tài khoản Microsoft của bạn sẽ được sử dụng trước. Nếu bạn mua hàng trị giá nhiều hơn tiền còn trong số dư của bạn, phương thức thanh toán của bạn sẽ bị tính khoản chênh lệch để hoàn tất việc mua hàng.

Tìm hiểu thêm về các thẻ quà tặng của Windows Store

Ghi chú

  • Tình trạng sẵn có của thẻ quà tặng khác nhau tùy thuộc vào cửa hàng bán lẻ và quốc gia hoặc vùng.

  • Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thì PC của bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Store. Thay vào đó, hãy trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình (hoặc bấm chuột phải nếu bạn dùng chuột) sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của bạn.

Cần thêm trợ giúp?