Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Loại bỏ tài khoản

Nếu bạn không muốn xem email từ tài khoản trong ứng dụng Thư, bạn có thể loại bỏ tài khoản. Việc này không xóa tài khoản hoặc thư gốc—bạn vẫn có thể truy cập chúng thông quan trình duyệt hoặc ứng dụng thư khác.

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Thư.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn xóa.

 5. Ở dưới cùng, gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ tài khoảnhoặc Loại bỏ tất cả tài khoản.

Xóa tài khoản Microsoft của bạn (tài khoản bạn dùng để đăng nhập vào Windows) là một quy trình khác. Tài khoản này cần để sử dụng ứng dụng Thư và khi loại bỏ nó, tất cả tài khoản của bạn từ các ứng dụng Thư, Lịch và Mọi người sẽ bị loại bỏ. Để loại bỏ tài khoản Microsoft của bạn, xem How to add an account to your Microsoft account. Bạn nên dừng tải xuống thư cho tài khoản Microsoft của mình.

Để dừng tải xuống thư của bạn

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Thư.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn.

 5. Dưới Tải xuống email mới, gõ nhẹ hoặc bấm Thủ công.