Cho phép ứng dụng vượt qua tường lửa có những rủi ro gì?

Có hai cách để cho phép ứng dụng vượt qua tường lửa. Cả hai đều có rủi ro:

 • Thêm một ứng dụng vào danh sách các ứng dụng được phép (ít rủi ro hơn).

 • Mở một cổng (nhiều rủi ro hơn).

Khi bạn thêm ứng dụng vào danh sách ứng dụng được phép trong tường lửa—đôi khi được gọi là bỏ chặn—hoặc khi bạn mở cổng tường lửa, bạn cho phép một ứng dụng cụ thể gửi thông tin từ PC hoặc đến PC thông qua tường lửa, như thể bạn đã khoan một lỗ hổng trên tường lửa vậy. Điều này khiến PC của bạn kém bảo mật hơn và có thể tạo cơ hội cho các tin tặc hoặc phần mềm độc hại sử dụng một trong các lỗ hổng này để vào các tệp của bạn hoặc sử dụng PC của bạn để phát tán phần mềm độc hại đến các PC khác.

Tóm lại, sẽ an toàn hơn nếu thêm một ứng dụng vào danh sách các ứng dụng được phép so với việc mở ra một cổng. Cổng vẫn mở đến khi bạn đóng nhưng một ứng dụng được cho phép chỉ mở "lỗ hổng" khi cần thiết.

Để giúp hạn chế rủi ro bảo mật:

 • Chỉ cho phép ứng dụng mở một cổng khi bạn thật sự cần và làm theo các bước để gỡ ứng dụng khỏi danh sách được phép hoặc đóng cổng mà bạn không cần dùng nữa.

 • Không bao giờ cho phép một ứng dụng mà bạn không nhận ra liên lạc vượt qua tường lửa.

Hiển thị tất cả

Để gỡ một ứng dụng ra khỏi danh sách cho phép

 1. Mở Tường lửa Windows bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm), nhập tường lửa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tường lửa Windows.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cho phép ứng dụng hoặc tính năng vượt qua Tường lửa Windows.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm kế bên ứng dụng bạn muốn gỡ khỏi danh sách cho phép rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để đóng một cổng tường lửa

 1. Mở Tường lửa Windows bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm), nhập tường lửa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tường lửa Windows.

 2. Nhấn hoặc bấm Thiết đặt nâng cao. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Trong hộp thoại Tường lửa Windows với Bảo mật Nâng cao, gõ nhẹ hoặc bấm Quy tắc Đi vào.

 4. Chọn quy tắc bạn muốn tắt, sau đó trong ngăn phải, gõ nhẹ hoặc bấm Tắt Quy tắc.

Bạn cần được trợ giúp thêm?