Ứng dụng Quét cho Windows: Các câu hỏi thường gặp

Ứng dụng Quét giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng quét ảnh và tài liệu và lưu chúng sang PC của bạn trong các định dạng tệp khác—ví dụ như JPEG, Bitmap, và PNG. Bạn có thể sử dụng các máy quét có dây hoặc không dây, bao gồm các máy quét được kết nối với mạng của bạn.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào tôi có thể cài đặt một máy quét?

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn kết nối một máy quét với PC của bạn, Windows sẽ tự động cài đặt máy quét.

Để xem nếu một máy quét được cài đặt

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Các thiết bị.

  Nếu một máy quét được cài đặt, nó sẽ xuất hiện dưới mục Máy in hoặc Các thiết bị khác.

Nếu bạn có một máy quét không dây chưa được cài đặt, xem Tại sao Windows không tìm thấy thiết bị Bluetooth hay thiết bị không dây khác? để biết thông tin gỡ lỗi. Nếu bạn có một máy quét có dây, xem Nếu một thiết bị có dây không được cài đặt đúng thì sao?

Nếu bạn đã thử các bước trước và máy quét vẫn không được cài đặt, bạn có thể cài đặt nó thủ công. Cách thực hiện:

Để cài đặt một máy quét

 1. Kết nối máy quét với PC của bạn hoặc bộ định tuyến mạng, rồi cắm nguồn cho máy quét và bật nó lên.

  Nếu bạn có một máy quét không dây chưa được thêm vào mạng của bạn, đọc hướng dẫn đi kèm với máy quét để tìm hiểu cách thêm nó.

 2. Cài đặt trình điều khiển máy quét, cung cấp bởi nhà sản xuất máy quét. Trình điều khiển có thể được bao gồm trong một đĩa đi kèm với máy quét hoặc bạn có thể cần phải tải nó xuống từ trang web của nhà sản xuất.

  Bảo đảm rằng bạn cài đặt đúng trình điều khiển cho máy quét và phiên bản của Windows bạn đang sử dụng.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm một thiết bị.

 5. Trong danh sách xuất hiện, gõ nhẹ hoặc bấm tên máy quét của bạn.

  Máy quét xuất hiện dưới mục Máy in hoặc Các thiết bị khác.

Làm thế nào tôi có thể quét một ảnh hoặc tài liệu?

 1. Mở ứng dụng Quét.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Đặt úp mặt thứ bạn muốn quét xuống mặt phẳng của máy quét và đóng nắp.

  • Đặt thứ bạn muốn quét trong khay nạp tài liệu của máy quét.

  Bảo đảm rằng Nguồn được đặt để quét từ vị trí mà bạn muốn.

 3. Dưới Loại tệp, chọn loại tệp mà bạn muốn lưu bản quét.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị thêm để hiển thị thêm tùy chọn quét, và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào.

 5. Dưới Lưu tệp tới, duyệt vị trí bạn muốn lưu bản quét. Theo mặc định, các bản quét được lưu trong một thư mục Bản quét trong Ảnh.

 6. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn có một máy quét mặt phẳng, gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước. Khi bản xem trước xuất hiện, kéo núm điều khiển lựa chọn để xén bản quét tới vùng bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quét.

  • Nếu bạn có một bộ cấp tài liệu, gõ nhẹ hoặc bấm Quét.

 7. Để xem tệp đã được quét, gõ nhẹ hoặc bấm Xem.

Làm sao để tìm những bản quét tôi đã lưu?

Theo mặc định, các bản quét được lưu trong một thư mục Bản quét trong Ảnh. Đây là cách để tới đó:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập hình ảnh vào hộp tìm kiếm, rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Hình ảnh.

 3. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào thư mục Bản quét.

Bạn cần được trợ giúp thêm?