Cách tìm kiếm

Nút Tìm kiếm sử dụng Tìm kiếm Thông minh Bing để bạn có thể tìm kiếm PC, web và OneDrive, cùng với một số ứng dụng và Cửa hàng Windows. Bạn có thể tìm kiếm chỉ một lần và nhận kết quả từ mọi nơi, đồng thời bạn có thể quay lại các kết quả tìm kiếm mà không cần phải tìm kiếm lại.

Để sử dụng nút Tìm kiếm

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập thuật ngữ tìm kiếm. Khi bạn gõ, bạn sẽ nhìn thấy danh sách kết quả tìm kiếm và đề xuất.

 3. Nếu bạn nhìn thấy ứng dụng, tệp hoặc thiết đặt bạn đang tìm trong danh sách tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm để mở. Để xem tất cả kết quả cho thuật ngữ tìm kiếm, gồm có kết quả web từ Bing, gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm (hoặc gõ nhẹ hoặc bấm vào một trong số đề xuất tìm kiếm) để đi đến trang kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào một trong các gợi ý tìm kiếm.

  Trên trang kết quả tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm vào kết quả tìm kiếm để mở.

Mẹo

 • Từ màn hình Bắt đầu, bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm để mở Tìm kiếm. Hoặc nếu bạn có bàn phím, chỉ cần bắt đầu gõ.
 • Bạn có thể nhấn phím logo Windows Phím logo Windows +S để mở Tìm kiếm. Để tìm kiếm tệp trên PC hoặc OneDrive, nhấn phím logo Windows Phím logo Windows +F. Và để tìm kiếm thiết đặt trên PC, nhấn phím logo Windows Phím logo Windows +W.

Để quay trở lại trang kết quả tìm kiếm

Nếu bạn mở một kết quả tìm kiếm và nhận thấy nó không phải thứ bạn đang tìm, bạn có thể quay lại trang kết quả tìm kiếm mà không cần phải thực hiện lại thao tác tìm kiếm.

 • Trượt nhanh vào từ cạnh trái của màn hình. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, di chuyển con trỏ vào góc trên bên trái của màn hình và bấm).

Mẹo

 • Nếu bạn đang ở màn hình chờ, bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm nút thanh tác vụ để trang kết quả tìm kiếm quay lại kết quả đó.

Để thay đổi phạm vi tìm kiếm

Theo mặc định, nút Tìm kiếm sẽ tìm kiếm các ứng dụng, tệp và thiết đặt trên PC và OneDrive của bạn, cùng với web. Nhưng bạn có thể chọn chỉ tìm kiếm kết quả như thiết đặt, tệp, ảnh hoặc video trên web. Và nếu bạn ở trong ứng dụng khi mở Tìm kiếm, bạn có thể chọn chỉ tìm kiếm ứng dụng đó (tùy chọn này có thể không có trong một số ứng dụng).

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên Mũi tên trong Tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào phạm vi bạn muốn dùng.

Để thay đổi thiết đặt tìm kiếm

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm được lưu bởi nút Tìm kiếm, chọn lượng thông tin tìm kiếm được chia sẻ với Bing và lọc nội dung người lớn khỏi kết quả tìm kiếm web của bạn.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm. Tất cả thiết đặt cho nút Tìm kiếm có tại đây.

Ghi chú

 • Xóa lịch sử tìm Windows search sẽ không xóa lịch sử tìm kiếm do ứng dụng cụ thể lưu lại. Để có thông tin về xóa lịch sử tìm kiếm trong ứng dụng, xin tham khảo trên trang web của nhà phát triển ứng dụng hoặc tìm sự trợ giúp cho ứng dụng đó.

Để dừng lấy kết quả tìm kiếm và đề xuất từ web

Bạn có thể chọn không lấy kết quả tìm kiếm và đề xuất từ Bing khi bạn sử dụng nút Tìm kiếm. Nếu bạn tắt thiết đặt này, nút Tìm kiếm sẽ chỉ tìm kiếm các ứng dụng, tệp và thiết đặt trên PC và OneDrive. (Bạn có thể làm điều này nếu đang dùng kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.)

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào con trượt Lấy đề xuất tìm kiếm và kết quả web từ Bing để tắt.

Bạn cần được trợ giúp thêm?