Cách xem sự kiện Google của bạn trong ứng dụng Lịch

Nếu lịch Google của bạn không thể đồng bộ với ứng dụng Lịch Windows, có một cách thực hiện khác. Nếu bạn có tài khoản Outlook.com, bạn có thể di chuyển các sự kiện lịch Google vào lịch Outlook.com rồi kết nối Outlook.com với ứng dụng Lịch.

Nếu bạn không có tài khoản Outlook.com, bạn có thể đăng ký miễn phí.

Di chuyển sự kiện lịch Google vào Outlook.com

 1. Đăng nhập tài khoản Google của bạn và xuất lịch Google bạn muốn.

 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để lưu tệp đã tạo khi bạn xuất các lịch Google vào PC của bạn.

 3. Giải nén tệp—mở tệp .zip, gõ nhẹ hoặc bấm Giải nén, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Giải nén tất cả.

 4. Đăng nhập vào Outlook.com và đi tới lịch của bạn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhập, rồi chọn bạn có muốn nhập sự kiện vào lịch Outlook.com hiện có hoặc vào lịch mới hay không.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt, gõ nhẹ hoặc bấm vào tệp .ics bạn đã giải nén, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nhập. Nếu bạn xuất nhiều hơn một lịch Google, lặp lại bước này cho tất cả tệp ICS kết hợp.

 7. Nếu bạn đã kết nối lịch Outlook.com vào ứng dụng Lịch, mở ứng dụng Lịch và sau một lúc, sự kiện Google của bạn sẽ xuất hiện.

  Nếu không, đây là cách để thực hiện:

  1. Mở ứng dụng Lịch.

  2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Outlook.com, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú

 • Khi bạn di chuyển sự kiện từ Google đến Outlook.com, để tiếp tục nhận sự kiện mới được gửi đến tài khoản Gmail của bạn hoặc các cập nhật cho sự kiện cũ hơn mà mọi người đã tạo, hãy nói với mọi người gửi sự kiện vào địa chỉ Outlook.com của bạn.

 • Nếu bạn đã chia sẻ lịch Google, bạn cũng cần chia sẻ lịch Outlook.com của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?