Đặt hoặc thay đổi máy in mặc định

Nếu bạn cài đặt nhiều máy in nhưng chỉ sử dụng nhiều nhất một trong số chúng, bạn có thể đặt nó làm máy in mặc định. Bằng cách đặt máy in mặc định, mỗi lần in bạn có thể in nhanh chóng mà không cần phải chọn máy in. Nếu bạn không cài đặt máy in nào, xem Cài đặt máy in.

Đặt hoặc thay đổi máy in mặc định

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thiết bị và Máy in vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị và Máy in.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào máy in bạn muốn sử dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm máy in mặc định.

Nếu bạn có máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác, bạn có thể đặt máy in mặc định cho mỗi mạng bạn sử dụng. Windows sẽ nhớ máy in nào bạn đã đặt làm mặc định cho mỗi mạng.

Để đặt máy in mặc định khác nhau cho mỗi mạng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thiết bị và Máy in vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị và Máy in.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm bất kỳ máy in nào rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý máy in mặc định.

 4. Chọn Thay đổi máy in mặc định khi tôi thay đổi mạng.

 5. Dưới phần Chọn mạng, chọn mạng đầu tiên bạn muốn đặt máy in cho.

 6. Dưới phần Chọn máy in, chọn máy in bạn muốn là mặc định trên mạng đó rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

 7. Khi bạn hoàn tất đặt máy in mặc định cho mỗi mạng, gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Nếu bạn không muốn Windows thay đổi máy in khi bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, làm theo các bước 1–3, gõ nhẹ hoặc bấm Luôn sử dụng cùng máy in làm máy in mặc định rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Bạn cần được trợ giúp thêm?