Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Đặt hạn chế về thời điểm và cách con bạn sử dụng PC

Bằng cách giám sát tài khoản của các con bạn với An toàn Gia đình, bạn biết rõ hơn về việc chúng đang hoàn thành bài tập về nhà hay là dành quá nhiều thời gian trực tuyến. Thông tin này có thể giúp bạn đặt những giới hạn hoạt động trên PC cụ thể cho từng đứa con, bao gồm thời điểm chúng được phép dùng PC, những trò chơi và ứng dụng nào chúng có thể dùng và những ứng dụng nào chúng có thể thấy hoặc tải xuống trong Cửa hàng Windows.

Bạn có thể đặt và quản lý tất cả những giới hạn này trên web, từ bất cứ đâu. Đăng nhập vào trang web An toàn Gia đình, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của đứa trẻ mà bạn muốn thay đổi những cài đặt và làm theo những chỉ dẫn từ đó.

Ghi chú

 • Bạn cũng có thể quản lý An toàn Gia đình trên mỗi PC riêng lẻ của gia đình nếu bạn muốn.

Hiển thị tất cả

Đặt giới hạn thời gian

Có hai cách để hạn chế thời gian con bạn dùng PC. Một thời gian cho phép dùng quy định số giờ trong ngày mà một đứa trẻ có thể dùng PC. Ví dụ, bạn có thể cho chúng dùng PC hai giờ một ngày trong tuần, nhưng cho chúng nhiều thời gian hơn vào cuối tuần. Một thời gian không được sử dụng đặt số giờ khi bất kỳ PC nào cũng bị cấm (như sau giờ ngủ hoặc trong giờ học).

 • Gõ nhẹ hoặc bấm Giới hạn thời gian, rồi thực hiện một trong những việc sau:

  • Gõ nhẹ hoặc bấm tab Cho phép sử dụng, bảo đảm rằng thời gian cho phép sử dụng được bật rồi sau đó chọn số giờ và số phút mà đứa trẻ có thể dùng PC trong tuần và vào cuối tuần.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm tab Thời gian không được dùng , bảo đảm rằng số giờ không được dùng được bật rồi sau đó chọn những khoản thời gian cho mỗi ngày mà đứa trẻ không được phép dùng PC.

Đặt giới hạn trên các trang web mà con bạn có thể truy cập

Có hai cách để hạn chế nội dung Internet mà con bạn được phép xem. Bạn có thể dùng bộ lọc web để đặt những thể loại các trang mà con bạn có thể truy cập. Ví dụ, bạn có thể cho phép chúng xem các trang web thân thiện với trẻ em và thuộc sở thích chung đã biết trong khi chặn tự động bất kỳ các trang nào cung cấp nội dung người lớn. Bạn cũng có thể cho phép hoặc chặn các trang web cá nhân hoặc thậm chí những trang cụ thể trong một trang web bằng các địa chỉ web của chúng hay URL.

Để lọc tất cả trang web theo thể loại

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Bộ lọc web rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Mức hạn chế.

 2. Bảo đảm rằng bộ lọc web được bật rồi dùng con trượt để chọn thể loại mà con bạn có thể truy cập.

Để cho phép hoặc chặn các trang web cụ thể

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Bộ lọc web rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Danh sách Cho phép hoặc chặn.

 2. Bảo đảm rằng bộ lọc web được bật, nhập một địa chỉ web cụ thể rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cho phép hoặc Chặn cho thích hợp.

  Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ web trên trang này, từng địa chỉ một. Bạn cũng có thể chọn áp dụng những quyền hạn giống nhau cho một trang web đối với nhiều thành viên của gia đình.

Để cho phép hay chặn tải tệp xuống

Bạn cũng có thể hạn chế những gì mà con bạn có khả năng tải xuống từ Internet để mà chúng không tải xuống một vi-rut hay phần mềm khác mà bạn không muốn.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Bộ lọc web rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Mức hạn chế.

 2. Bảo đảm rằng bộ lọc web được bật. Dưới mục Tải tệp xuống, chọn hộp kiểm Chặn tải tệp xuống từ web để ngăn con bạn tải những ứng dụng, trò chơi và những tệp khác từ Internet. (Để cho phép con bạn tải tệp, chỉ cần xóa hộp kiểm).

Đặt giới hạn về trò chơi và ứng dụng

Việc đặt những hạn chế về các trò chơi và ứng dụng mà con bạn được phép dùng tương tự như việc đặt giới hạn trang web cho chúng: bạn có thể đặt mức xếp loại dựa trên nội dung và độ tuổi đối với tất cả các trò chơi và những ứng dụng mà chúng có thể thấy hoặc tải xuống từ Cửa hàng Windows, hoặc bạn có thể cho phép hay chặn các tựa đề riêng lẻ, cụ thể.

Để dùng Mức xếp loại Cửa hàng Windows và trò chơi

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Giới hạn trò chơi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xếp loại.

 2. Bảo đảm rằng những hạn chế đó đã được bật rồi sau đó dùng con trượt để chọn mức xếp loại. Bạn cũng có thể dùng một hệ thống xếp loại trò chơi khác nếu muốn.

  Cửa hàng Windows đặt những giới hạn tải của nó dựa trên các giới hạn trò chơi của một đứa trẻ trong An toàn Gia đình.

Để cho phép hoặc chặn các trò chơi cụ thể

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Giới hạn trò chơi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Danh sách trò chơi. Bảo đảm rằng những giới hạn trò chơi được bật.

 2. Chọn các tùy chọn đối với những trò chơi cụ thể cho thích hợp.

Để đặt những hạn chế ứng dụng khác

Bạn cũng có thể quyết định có để con bạn dùng những ứng dụng hay phần mềm khác không, có được tải về từ Cửa hàng Windows hay không.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Hạn chế ứng dụng.

 2. Bảo đảm rằng hạn chế ứng dụng được bật rồi sau đó chọn những ứng dụng sẵn có bạn muốn cho phép hoặc chặn cho thích hợp.

Quản lý những yêu cầu của các con bạn

Theo thời gian, những thiết đặt bạn áp dụng cho các hoạt động trên PC của gia đình có thể phát triển. Ví dụ, con bạn có thể muốn tải về và chơi một trò chơi mới mà mọi người đang bàn tán, thực hiện vài nghiên cứu trên Internet cho một dự án ở trường hoặc dùng PC lâu hơn một chút để hoàn thành bài tập về nhà. Trong An toàn Gia đình, con bạn có thể gửi email cho bạn yêu cầu được phép sử dụng cho những ứng dụng, trò chơi hoặc trang web mới. Bạn luôn có thể giải quyết những yêu cầu này một cách riêng rẽ nhưng bạn cũng có thể quản lý tất cả chúng trong một chỗ trên trang web An toàn Gia đình.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Yêu cầu.

  Những yêu cầu cho phép gần đây được sắp xếp theo thể loại.

 2. Bên cạnh mỗi yêu cầu, gõ nhẹ hoặc bấm vào danh sách thả xuống bên dưới Phản hồi và chọn một hành động.

Ghi chú

 • Bạn cũng có thể cho phép tất cả các con của bạn hoặc chỉ đứa được chọn được dùng trang web, trò chơi hoặc ứng dụng đang được hỏi. Tương tự như vậy, bạn có thể chặn cho riêng từng đứa trẻ hay cho tất cả mọi người. Thêm các trang web, trò chơi và ứng dụng vào Danh sách Cho phép hoặc Chặn cho phù hợp.

Tiếp theo: Giám sát việc sử dụng PC của con bạn với các báo cáo hoạt động

Các tài nguyên khác

Đi tới An toàn Gia đình

Thay đổi thiết đặt của bạn trên trang web An toàn Gia đình.

An toàn Gia đình: Các câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi? Khám phá câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.