Đặt tùy chọn của bạn cho Windows Store

Bạn có thể đặt tùy chọn của mình trong Windows Store để dễ dàng hơn trong việc tìm ứng dụng bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn hoặc ứng dụng được xây dựng với tính năng trợ năng. Bạn cũng có thể chọn xem những đề xuất ứng dụng trong danh sách Những lựa chọn cho bạn.

Để đặt tùy chọn của bạn trong Store, làm theo các bước sau:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Chọn một tùy chọn để bật hoặc tắt:

  • Làm cho việc tìm ứng dụng dễ dàng hơn bằng ngôn ngữ ưu tiên của tôi — Chỉ hiện các ứng dụng hỗ trợ ngôn ngữ ưu tiên cho PC của bạn khi bạn duyệt Store. Các ngôn ngữ hỗ trợ cho ứng dụng được liệt kê trong phần Chi tiết của trang mô tả ứng dụng. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ưu tiên trong cài đặt Vùng và Ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, xem Thêm ngôn ngữ hoặc bàn phím.

  • Làm cho việc tìm ứng dụng có các tính năng trợ năng dễ dàng hơn — Chỉ hiện các ứng dụng đáp ứng được yêu cầu về trợ năng (do nhà phát hành quy định) khi bạn tìm kiếm hoặc duyệt tại Cửa hàng.

  • Đề xuất ứng dụng cho tôi — Hiện những đề xuất ứng dụng trong danh sách Những lựa chọn cho bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?