Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình

Trong Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình, bạn có thể đặt một ứng dụng không thể truy nhập mà không cài đặt nó. Bạn cũng có thể đặt các ứng dụng mặc định cho một số hoạt động chung sẽ áp dụng cho tất cả tài khoản trên PC.

Để bắt đầu, mở trang Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập panel điều khiển vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Panel Điều khiển.

 3. Dưới Xem theo:, chọn Biểu tượng Lớn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chương trình Mặc định.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình.

Đặt truy nhập chương trình

Nếu bạn muốn đặt chương trình không thể truy nhập mà không dỡ cài đặt, bạn có thể đặt sao cho nó không xuất hiện ở chương trình thường được liệt kê.

 1. Trên trang Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình, dưới Chọn cấu hình, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chỉnh.

 2. Xóa hộp kiểm Cho phép truy nhập chương trình này cạnh chương trình bạn muốn đặt không thể truy nhập, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Bạn có thể đặt chương trình có thể truy nhập lại bằng cách chọn lại hộp kiểm.

 • Những thay đổi bạn thực hiện để truy nhập chương trình sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng trên PC này.

 • Một số chương trình không thuộc Microsoft có thể tiếp tục hiện biểu tượng ngay cả khi bạn xóa hộp kiểm cho chương trình đó.

Đặt chương trình mặc định

Bạn có thể đặt các ứng dụng mặc định cho một số hoạt động chung sẽ áp dụng cho tất cả tài khoản trên PC. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng thiết đặt mặc định tìm được dưới Thiết đặt PC. Để biết thêm thông tin, đi tới Chọn các ứng dụng Windows sử dụng theo mặc định.

 1. Trên trang Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình, dưới Chọn cấu hình, chọn một trong những mục sau:

  • Nhà sản xuất Máy tính: Đặt làm mặc định chương trình do hãng sản xuất máy tính chọn. Có thể không có sẵn tùy chọn này.

  • Microsoft Windows: Chương trình bao gồm Windows được đặt làm mặc định. Bạn vẫn có thể truy nhập tất cả chương trình khác cài đặt trên máy tính.

  • Không thuộc Microsoft: Chương trình không thuộc Microsoft cài đặt trên máy tính được đặt làm mặc định. Truy nhập vào chương trình Microsoft đã chỉ định sẽ bị xóa. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục truy nhập vào chương trình Microsoft bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi thiết đặt sang Tùy chỉnh.

  • Tùy chỉnh: Bạn có thể chọn một tổ hợp các chương trình của Windows và chương trình không thuộc Microsoft làm mặc định.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Tất cả tùy chọn có trong Microsoft Windows và cấu hình Không thuộc Microsoft có sẵn trong phần Tùy chỉnh.

 • Trong phần Tùy chỉnh, nếu bạn chọn Sử dụng chương trình hiện tại của tôi, chương trình mặc định hiện tại cho loại đó sẽ tiếp tục được sử dụng.

Bạn cần được trợ giúp thêm?