Nhận trợ giúp với các thiết đặt PC

Thiết đặt PC được sắp xếp theo thể loại. Trong danh sách sau, bạn có thể bấm vào tên thể loại ở bên trái để xem liên kết trợ giúp cho thể loại đó ở bên phải.

Hầu hết thiết đặt bạn muốn thay đổi trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1 đều ở trong thiết đặt PC. Bạn sẽ tìm thấy thiết đặt cho độ phân giải màn hình, thêm và gỡ bỏ thiết bị, cá nhân hóa màn hình khóa, thay đổi ngày giờ và thêm tài khoản người dùng.

Nếu bạn không thấy những thiết đặt mà bạn đang tìm trong thiết đặt PC, nó có thể ở trong nút Thiết đặt hay Pa-nen điều khiển.

Để mở nút Thiết đặt

  • Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

Để mở Panel Điều khiển

  • Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

Để biết thêm thông tin về nút Thiết đặt và Panel Điều khiển, xem Panel Điều khiển ở đâu? Bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp nếu bạn không thể tìm thấy thiết đặt hoặc thông tin cần tìm.

Ghi chú