Cần làm gì nếu Thiết lập Windows 8.1 dừng phản hồi

Nếu bạn sử dụng Trợ giúp Nâng cấp hoặc một DVD để nâng cấp lên Windows 8.1, và chương trình Thiết lập dừng phản hồi, sau đây là một vài nguyên nhân có thể và những gì bạn có thể thử làm để khắc phục vấn đề.

  • Cài đặt có thể vẫn đang hoạt động tại nền. Điều này có thể mất đến hai giờ để Windows 8.1 cài đặt. Nếu bạn đã chờ 2 giờ, hãy khởi động lại PC để xem có hiện màn hình chào mừng Windows không.

  • PC của bạn có thể có phần cứng hoặc trình điều khiển không tương thích. Nếu Trợ giúp Nâng cấp chưa hoàn tất, kiểm tra Windows Trung tâm Tương thích hoặc bất kỳ phần cứng hoặc trình điều khiển đã biết không tương thích nào. Ngắt kết nối tất cả những phần cứng ngoài không cần thiết khỏi PC của bạn trước khi chạy chương trình Thiết lập Windows 8.1 lần nữa.

  • PC của bạn có thể có phần mềm đang chặn nâng cấp. Nếu bạn có phần mềm diệt vi-rút, bạn cần dỡ cài đặt nó trước khi nâng cấp lên Windows 8.1. Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng các công cụ gỡ bỏ được cung cấp bởi nhà sản xuất phần mềm, nếu có. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm mã hóa, bạn cần tạm dừng sử dụng phần mềm đó trước khi nâng cấp.

  • Có thể có vấn đề với việc cài đặt phương tiện. Để có kết quả tốt nhất, cài đặt trực tiếp từ chương trình Thiết lập Windows 8.1. Tuy nhiên, nếu bạn có tạo phương tiện cài đặt để cài Windows 8.1, chúng tôi khuyên nghị bạn nên dùng một ổ USB flash hơn là một DVD. Nếu bạn cần hoặc thích dùng DVD, hãy chọn tốc độ ghi chậm hơn để ghi DVD—tốc độ ghi càng chậm thì quy trình ghi càng nhiều cơ hội thành công.

Bạn cần được trợ giúp thêm?