Chia sẻ tệp và thư mục

Dưới đây là một số trong nhiều cách bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục trong Windows 8.1Windows RT 8.1:

 • Sử dụng dung lượng lưu trữ trực tuyến miễn phí của bạn. Với OneDrive, bạn có thể truy cập tệp từ bất cứ thiết bị nào, do vậy bạn không cần "chia sẻ" chúng để truy cập từ một PC khác. Khi bạn lưu tệp của mình vào OneDrive, bạn cũng có thể chia sẻ các tệp đó với một số người cụ thể hoặc bằng cách lấy một liên kết mà bạn có thể đăng trên các trang như Facebook, Twitter và LinkedIn. Để biết thêm thông tin về OneDrive, hãy xem Bắt đầu với OneDrive.

  Để chia sẻ một tệp hoặc thư mục trong OneDrive, hãy làm theo các bước sau:

  1. Di chuyển tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ với OneDrive nếu bạn chưa làm điều đó. Để thực hiện việc này, hãy mở File Explorer, duyệt tới tệp hoặc thư mục rồi kéo vào OneDrive.

  2. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục trong OneDrive, chọn Chia sẻ với rồi chọn OneDrive.

  3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ tệp hoặc thư mục. Để biết thêm thông tin về tùy chọn chia sẻ trên OneDrive, hãy xem Share files and folders and change permissions.

 • Sử dụng nút Chia sẻ. Trong nhiều ứng dụng của Windows Store, bạn có thể chia sẻ tệp với những người khác bằng cách sử dụng nút Chia sẻ. Ví dụ: để chia sẻ ảnh với ai đó trong email:

  1. Mở ứng dụng Ảnh.

  2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm ứng dụng Thư.

  4. Nhập người nhận, thêm thư rồi bấm Gửi.

  Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Nút chia sẻ, xem Tìm kiếm, chia sẻ, in và các tính năng khác.

 • Email tệp trực tiếp từ File Explorer. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng email trên máy tính, bạn có thể chia sẻ tệp trong email từ File Explorer. Chọn tệp, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Chia sẻ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Email. (Hoặc nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp, chọn Gửi đến rồi gõ nhẹ hoặc bấm Người nhận thư.) ̣Việc này sẽ mở ứng dụng email mặc định và thêm tệp dưới dạng phần đính kèm.

 • Chia sẻ tệp trên mạng nhà hoặc trên PC chia sẻ. Để chia sẻ tệp và thư mục trên mạng của bạn (nhóm nhà, nhóm làm việc hoặc miền) hoặc trên PC bạn chia sẻ với những người khác, bạn cũng có thể sử dụng tab Chia sẻ trong File Explorer. Phần tiếp theo cung cấp thêm thông tin về loại chia sẻ này.

Hiển thị tất cả

Chia sẻ tệp trên mạng nhà hoặc trên PC chia sẻ

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Duyệt mục, chọn rồi gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Chia sẻ.

  Thẻ Chia sẻ
  Thẻ Chia sẻ
 3. Chọn tùy chọn trong nhóm Chia sẻ với. Có những tùy chọn Chia sẻ với khác nhau tùy thuộc vào việc PC của bạn có kết nối với mạng hay không và đó là loại mạng gì.

  • Để chia sẻ tệp hoặc thư mục với một người cụ thể, chọn tài khoản của người đó.

  • Để chia sẻ với tất cả những người trong nhóm nhà của bạn, chọn một trong các tùy chọn Nhóm nhà. Để chọn thư mục chia sẻ với tất cả thành viên trong nhóm nhà của bạn, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt rồi sau đó bấm Thay đổi thiết đặt PC.) Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm Nhà.

  • Các tùy chọn trong Chia sẻ với nhóm không khả dụng, có thể chúng tôi không khuyến khích chia sẻ vị trí mà bạn đã chọn. Nếu bạn cần chia sẻ một vị trí như ổ đĩa hoặc thư mục hệ thống, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Bảo mật nâng cao.

Mẹo

 • Tốt nhất nên sử dụng Nhóm Nhà để chia sẻ trên mạng nhà trừ khi bạn cần chia sẻ với các PC chạy Windows Vista hoặc Windows XP. Để có thêm trợ giúp và mẹo khắc phục sự cố về chia sẻ tệp trên mạng nhà, hãy xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn.

Tìm kiếm đối tượng được chia sẻ trên cùng một PC

Nếu PC của bạn không nằm trong nhóm nhà hoặc mạng và người khác đã chia sẻ gì đó trong thư mục cá nhân của họ, bạn có thể duyệt tệp hoặc thư mục được chia sẻ trong File Explorer.

 1. Mở PC này bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập PC này này vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm PC này.

 2. Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào ổ đĩa có logo Windows trong biểu tượng (đối với hầu hết PC, đây là ổ đĩa C).

 3. Mở Người dùng, rồi mở thư mục với tên người đó.

Để được trợ giúp tìm các mục đã chia sẻ trên mạng nhà, hãy xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn.

Khắc phục sự cố chia sẻ đối tượng trên cùng một PC

 • Nếu bạn gặp vấn đề khi chia sẻ tệp và thư mục trên một PC không nằm trong mạng hoặc nhóm nhà, đảm bảo rằng tất cả tài khoản người dùng trên PC đều có mật khẩu. Nếu bạn muốn tất cả người dùng PC của mình được phép mở tệp và thư mục được chia sẻ, bạn phải tắt chia sẻ có mật khẩu bảo vệ.

  1. Mở Thiết đặt chia sẻ chuyên sâu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập chia sẻ chuyên sâu vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thiết đặt chia sẻ chuyên sâu.

  2. Mở rộng Tất cả Mạng, gõ nhẹ hoặc bấm Tắt chia sẻ có mật khẩu bảo vệ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thay đổi.

Để có thêm trợ giúp và mẹo gỡ rối về chia sẻ tệp trên mạng nhà, xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn. Nếu vẫn gặp vấn đề với việc chia sẻ, bạn có thể thử dùng trình gỡ lỗi Thư mục Chia sẻ để tự động tìm và sửa một số lỗi thường gặp.

 • Mở trình gỡ rối Thư mục Đã chia sẻ bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập gỡ rối vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ rối, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Truy cập các tệp và thư mục đã chia sẻ trên các máy tính khác.

Bạn cần được trợ giúp thêm?


Liên hệ với bộ phận hỗ trợ