Ảnh

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Chia sẻ và in ảnh

Bạn có thể chia sẻ và in ảnh trực tiếp từ các ứng dụng Ảnh, OneDriveCamera.

Chia sẻ như thế nào

 1. Từ màn hình Bắt đầu, mở ứng dụng Ảnh, OneDrive hoặc Camera.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Trong ứng dụng Ảnh hoặc OneDrive, vào thư mục có các ảnh bạn muốn chia sẻ, rồi trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào những ảnh đó. Bạn cũng có thể chọn Chọn tất cả.

  • Trong ứng dụng Camera, vào cuộn phim và tìm ảnh bạn muốn chia sẻ.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào người hay ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ với rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Mách nước

 • Nếu các tệp của bạn được lưu trữ trong OneDrive, bạn có thể chọn gửi thư mời cho phép những người cụ thể xem tệp hoặc lấy liên kết để chia sẻ với nhiều người khác. Để biết thêm thông tin, xem Ứng dụng Ảnh cho Windows: Các câu hỏi thường gặp.

 • Kiểm tra Cửa hàng Windows trên PC của bạn để có nhiều ứng dụng hơn có thể đăng lên các trang chia sẻ ảnh và mạng xã hội.

Làm thế nào để in từ ứng dụng Cửa hàng Windows

Bạn chỉ có thể in từng ảnh một khi in từ ứng dụng Ảnh, OneDrive hoặc Camera. Để in nhiều hình ảnh cùng lúc hoặc để in từ một ứng dụng bàn làm việc, hãy xem In ảnh.

 1. Từ màn hình Bắt đầu, mở ứng dụng Ảnh, OneDrive hoặc Camera.

 2. Tìm ảnh bạn muốn in, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó để mở.

 3. Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Devices.
  (If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Devices.)

 4. Chọn máy in trong danh sách. Nếu bạn không thấy máy in bạn muốn, bạn sẽ cần phải thêm nó. Để biết thêm thông tin, xem Cài đặt máy in.

 5. Bạn sẽ thấy bản xem trước của những gì sắp được in cùng với số lượng bản in và hướng giấy tại ngăn xem trước.

 6. Để xem bạn còn có thể làm được những gì, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thiết đặt.

  Các tùy chọn bạn thấy trong phần Thêm thiết đặt là từ nhà sản xuất máy in, vì vậy, những lựa chọn của bạn có thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào máy in.

 7. Khi mọi thứ được thiết lập, gõ nhẹ hoặc bấm In.