Đăng nhập hoặc đăng xuất Windows

Khi bạn đăng xuất khỏi Windows, tất cả ứng dụng bạn đang dùng đều bị đóng lại nhưng PC không tắt. Người khác có thể đăng nhập mà không cần khởi động lại PC—nhưng ngay cả khi ai đó tắt PC, thông tin của bạn sẽ không bị mất.

Bạn cũng không cần phải đăng xuất khỏi Windows. Thay vào đó bạn có thể khóa PC và người khác vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản của họ từ màn hình đăng nhập.

Xem video về cách đăng nhập và đăng xuất. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

"Đăng nhập vào" và "đăng xuất khỏi" mang ý nghĩa giống như "đăng nhập" và "đăng xuất".

Menu đăng xuất
Gõ nhẹ hoặc bấm vào ảnh tài khoản để thay đổi ảnh của bạn, khóa PC, đăng xuất hoặc chuyển người dùng.

Để đăng xuất khỏi Windows

 1. Mở Màn hình bắt đầu bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình và chuyển con trỏ chuột xuống), rồi gõ nhẹ hoặc bấm Màn hình bắt đầu.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ảnh tài khoản ở góc trên bên phải rồi chọn Đăng xuất.

Để đăng nhập vào Windows

 1. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới của màn hình (hoặc nhấn phím bất kỳ nếu bạn dùng bàn phím) để bỏ màn hình khóa.

 2. Ở màn hình đăng nhập, đăng nhập vào PC của bạn bằng phương pháp tùy chọn.

Ghi chú

 • Nếu bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản khác với tài khoản hiện trên màn hình đăng nhập, gõ nhẹ hoặc bấm nút Lùi và chọn tài khoản. Nếu bạn được yêu cầu bấm Ctrl+Alt+Delete thì hãy làm như vậy.

 • Để chọn một cách đăng nhập khác, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập để xem các lựa chọn khác nhau.

Bạn cũng có thể chuyển sang tài khoản người dùng khác mà không cần đăng xuất khỏi Windows.

Để chuyển tài khoản

 • Gõ nhẹ hoặc bấm ảnh tài khoản ở góc phải trên rồi thực hiện một trong các cách sau:

  • Nếu bạn thấy tài khoản người dùng bạn muốn đăng nhập, gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản đó.

  • Nếu bạn không nhìn thấy tài khoản bạn muốn sử dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Chuyển tài khoản. Sau đó bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản mới.

Bạn cần được trợ giúp thêm?