Trò chơi

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Solitaire, Minesweeper và Hearts

Chúng tôi biết rằng các trò chơi như Solitaire, Minesweeper và Hearts có lượng người tham gia khá lớn. Các trò chơi này không được cài đặt tự động với Windows 8.1, nhưng bạn có thể tải xuống miễn phí từ Cửa hàng Windows. Chúng tôi đã thêm các hình ảnh mới đầy kinh ngạc và các thử thách hàng ngày vào Solitaire và Minesweeper để làm chúng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Và tất cả ba trò chơi này đều sẵn có để cài đặt miễn phí trên PC của bạn.

Để cài đặt phiên bản Solitaire và Minesweeper của chúng tôi, hãy nhấn hoặc bấm vào liên kết sau:

Để cài đặt Hearts từ màn hình Bắt đầu, nhập Cửa hàng hoặc nhấm và bấm vào hình xếp Cửa hàng. Nhập Hearts vào hộp tìm kiếm rồi chọn phiên bản mà bạn muốn cài đặt.