Ứng dụng Trình ghi Âm cho Windows: Các câu hỏi thường gặp

Trình ghi Âm là một ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để ghi âm thanh lên tới ba tiếng cho mỗi tệp ghi. Bạn có thế sử dụng nó bên cạnh các ứng dụng khác cho phép ghi âm thanh trong khi bạn vẫn tiếp tục làm việc trên PC. (Trong khi cũng có một chương trình bàn làm việc gọi là Trình ghi Âm, bài viết này là về ứng dụng Trình ghi Âm.)

Hiển thị tất cả

Tôi ghi âm như thế nào?

 • Để bắt đầu ghi âm, gõ nhẹ hoặc bấm nút tròn với một micrô ở chính giữa. Đây là nút Ghi âm của bạn.
  Nút ghi âm
 • Để tạm dừng việc ghi âm, gõ nhẹ hoặc bấm Tạm dừng.

  Nút Tạm dừng
 • Để tiếp tục cùng tệp đang ghi mà bạn đã tạm dừng, gõ nhẹ hoặc bấm Tạm dừng lần nữa.

 • Để lưu phần đang ghi, gõ nhẹ hoặc bấm Dừng. Bạn sẽ nhìn thấy phần ghi xuất hiện trong danh sách các bản ghi.

  Nút dừng

  (Lần tiếp theo bạn gõ nhẹ hoặc bấm Ghi, bạn sẽ bắt đầu một bản ghi mới).

Tôi đổi tên bản ghi như thế nào?

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bản ghi bạn muốn đổi tên.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Đổi tên.

 3. Nhập một tên mới cho bản ghi của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Đổi tên.

Những bản ghi của tôi được lưu ở đâu?

Những bản ghi âm của bạn được lưu trữ trong ứng dụng Trình ghi Âm. Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng, các bản ghi của bạn sẽ bị xóa. Để gửi tệp ghi tới ai đó thông qua ứng dụng khác, sử dụng nút Chia sẻ.

Tôi chia sẻ bản ghi của mình như thế nào?

 1. Mở Trình ghi Âm.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bản ghi bạn muốn chia sẻ.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 4. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các ứng dụng bạn có thể chia sẻ. Để gửi thư bản ghi của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Thư và làm theo hướng dẫn. Để chia sẻ bản ghi của bạn tới một ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng và làm theo hướng dẫn.

Bạn cũng có thể gửi tệp ghi như là các đính kèm ngay trong ứng dụng Thư. Gõ nhẹ hoặc bấm Trình ghi Âm từ menu khi bạn chọn một tệp để đính kèm trong email.

Tôi cắt các bản ghi của mình như thế nào?

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bản ghi bạn muốn cắt.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cắt.

 3. Kéo hai đầu trái và phải của đường thời gian đến vị trí bắt đầu và kết thúc mới mà bạn muốn.
  Bạn có thể phát bản ghi đã cắt để đảm bảo nó bắt đầu và kết thúc đúng nơi bạn muốn. Điều chỉnh điểm bắt đầu hoặc kết thúc nếu cần. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 4. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn muốn lưu phần đã cắt như một tệp ghi mới, gõ nhẹ hoặc bấm Lưu bản sao.

  • Nếu bạn muốn thay thế bản ghi với phần đã cắt, gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật bản gốc.

Ghi chú

 • Bạn không thể cắt nếu bạn đã tối thiểu hóa Trình ghi Âm để chọn độ rộng ít hơn 672px trên màn hình—bạn sẽ phải tạo Trình ghi Âm lớn hơn để cắt.

Tôi xóa các bản ghi như thế nào?

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bản ghi bạn muốn xóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bỏ.

Tại sao các bản ghi của tôi tạm dừng khi tôi di chuyển ứng dụng tới nền?

Trình ghi Âm sẽ không tiếp tục ghi trên nền khi bạn sử dụng các ứng dụng khác. Để sử dụng Trình ghi Âm cùng các ứng dụng khác, sử dụng chúng cạnh nhau.

Để sử dụng Trình ghi Âm bên cạnh các ứng dụng khác

 1. Mở Trình ghi Âm.

 2. Trượt nhanh vào từ phần trên cùng của màn hình đến tận khi một phần mở xuất hiện sau ứng dụng, sau đó kéo ứng dụng về bên trái hoặc bên phải.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm vào phần trên cùng của màn hình và kéo ứng dụng xuống tới khi một phần mở xuất hiện sau nó, sau đó kéo ứng dụng về bên trái hoặc bên phải).

 3. Quay lại màn hình Bắt đầu và mở ứng dụng thứ hai. Nó sẽ xuất hiện cạnh Trình ghi Âm trên cùng màn hình.

 4. Điều chỉnh lượng màn hình bạn muốn Trình ghi Âm sử dụng bằng cách di chuyển thanh giữa các ứng dụng.

Tôi cho phép Trình ghi Âm sử dụng micrô của tôi như thế nào?

 1. Mở Trình ghi Âm.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền.

 4. Đặt Micrô thành Bật. Bây giờ bạn có thể ghi.

Tôi điều chỉnh âm lượng của micrô như thế nào?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Âm thanh trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Âm thanh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Đang ghi.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Micrô, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Mức độ. Sử dụng con trượt để điều chỉnh âm lượng và tăng khả năng micrô của bạn.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm OK, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK lần nữa để đóng Âm thanh.

Bạn cần được trợ giúp thêm?