Không gian Lưu trữ: Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Không gian Lưu trữ.

Hiển thị tất cả

Không gian Lưu trữ là gì?

Không gian Lưu trữ cho bạn nhóm các ổ đĩa cùng nhau trong một vùng lưu trữ. Sau đó bạn có thể sử dụng dung lượng vùng để tạo không gian lưu trữ.

 • Không gian lưu trữ là những ổ đĩa ảo xuất hiện trong File Explorer. Bạn có thể sử dụng chúng giống như bất kì ổ đĩa nào khác, vì thế rất dễ để làm việc với các tệp trên chúng.

 • Bạn có thể tạo ra không gian lưu trữ lớn và thêm nhiều ổ đĩa vào đó khi bạn còn ít dung lượng vùng.

 • Nếu bạn có hai hoặc nhiều ổ đĩa trong vùng lưu trữ, bạn có thể tạo không gian lưu trữ mà không bị tác động bởi một lỗi ổ đĩa—hoặc thậm chí lỗi của hai ổ đĩa, nếu bạn tạo một không gian lưu trữ bản sao ba chiều.

Tôi cần phải làm gì để tạo một không gian lưu trữ?

Tất cả những gì bạn cần là thêm một hoặc nhiều ổ đĩa ngoài ổ đĩa trên đó Windows đã được cài đặt. Những ổ đĩa này có thể là ổ đĩa cứng bên trong hoặc bên ngoài, hoặc những ổ đĩa trạng thái rắn. Bạn có thể sử dụng rất nhiều loại ổ đĩa với Không gian Lưu trữ, bao gồm các ổ đĩa USB, SATA, và SAS.

Tôi tạo một không gian lưu trữ như thế nào?

 1. Thêm hoặc kết nối tất cả các ổ đĩa bạn muốn nhóm cùng với Không gian Lưu trữ.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 3. Nhập Không gian Lưu trữ vào hộp tìm kiếm.

 4. Chọn Không gian Lưu trữ trong kết quả tìm kiếm.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo một vùng và không gian lưu trữ mới.

 6. Chọn ổ đĩa bạn muốn thêm vào không gian lưu trữ mới, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tạo vùng.

 7. Đặt tên và chữ cái cho ổ đĩa, sau đó chọn bố trí. Bản sao hai chiều, Bản sao ba chiều, và Chẵn lẻ có thể giúp bảo vệ các tệp trong không gian lưu trữ khỏi lỗi ổ đĩa.

 8. Nhập kích thước tối đa không gian lưu trữ có thể đạt được, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tạo không gian lưu trữ.

  Chọn thiết đặt cho một không gian lưu trữ mới
  Chọn thiết đặt cho một không gian lưu trữ mới

Cách sử dụng tốt nhất không gian lưu trữ đơn, bản sao và chẵn lẻ là gì?

Có ba loại Không gian Lưu trữ với các đặc tính độc nhất làm cho chúng tốt hơn hoặc kém hơn trong việc lưu nhiều loại tệp.

 • Không gian đơn được thiết kế để tăng hiệu năng nhưng không bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiều bản sao. Loại này sử dụng tốt nhất cho dữ liệu tạm thời (như tệp kết xuất ảnh cho video), tệp nháp của trình chỉnh sửa ảnh và tệp đối tượng biên soạn trung gian. Không gian đơn yêu cầu ít nhất một ổ đĩa.

 • Không gian dạng bản sao được thiết kế để tăng hiệu năng và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiều hơn một bản sao. Không gian dạng bản sao hai chiều tạo hai bản sao cho tệp và có thể chịu được hư hỏng một ổ đĩa trong khi không gian dạng bản sao ba chiều có thể chịu được hư hỏng hai ổ đĩa Loại này tốt để lưu trữ nhiều loại dữ liệu, từ việc chia sẻ tệp có mục đích chung đến thư viện VHD. Khi không gian dạng bản sao được định dạng bằng Hệ thống Tệp Phục hồi (ReFS), Windows sẽ tự động duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu giúp tệp mau phục hồi hơn khi hư hỏng ổ đĩa. Không gian dạng bản sao hai chiều yêu cầu ít nhất hai ổ đĩa và không gian dạng bản sao ba chiều yêu cầu ít nhất năm ổ đĩa.

 • Không gian lưu trữ chẵn lẻ được thiết kế để lưu trữ hiệu quả và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiều hơn một bản sao. Không gian lưu trữ chẵn lẻ sử dụng tốt nhất để lưu trữ dữ liệu và phát phương tiện như nhạc và video. Bố trí lưu trữ này yêu cầu ít nhất ba ổ đĩa để bảo vệ khỏi hư hỏng một ổ đĩa và ít nhất bảy ổ đĩa để bảo vệ khỏi hư hỏng hai ổ đĩa.

Bạn cần được trợ giúp thêm?