Thiết đặt đồng bộ giữa các PC với OneDrive

Một lợi ích của việc đăng nhập vào PC của bạn bằng một tài khoản Microsoft là bạn có thể đồng bộ thông tin với bất kỳ PC nào mà bạn sử dụng đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, PC của bạn được kết nối với các máy chủ Microsoft trực tuyến, hoặc "đám mây". Điều này có nghĩa là các thiết đặt cá nhân và các tùy chọn của bạn được lưu trữ trong OneDrive, và được đồng bộ với mọi PC mà bạn đăng nhập vào. Ví dụ:

 • Bố cục màn hình Bắt đầu, màu sắc đã chọn, chủ đề, tùy chọn ngôn ngữ, lịch sử trình duyệt và các ưa chuộng, và thiết đặt ứng dụng Cửa hàng Windows của bạn được đồng bộ giữa các PC.

 • Bạn có thể truy cập và chia sẻ ảnh, tài liệu, và các tệp khác của bạn từ OneDrive, Facebook, Flickr, và các dịch vụ khác trên tất cả các PC của bạn mà không cần đăng nhập vào từng PC.

Chọn thiết đặt để đồng bộ

Nếu bạn muốn giữ một vài thiết đặt cá nhân của bạn riêng tư hơn, bạn có thể tắt đồng bộ cho các thiết đặ̀̀t cụ thể hoặc tắt đồng bộ hoàn toàn.

Nếu bạn gặp vấn đề khi đồng bộ thiết đặt, bạn có thể chạy trình gỡ lỗi Tài khoản Microsoft. Đó là một công cụ tự động có thể tìm và tự động xử lý một số sự cố đồng bộ. Để có thêm trợ giúp về đồng bộ thiết đặt, liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Ghi chú

 • Mặc dù trình gỡ lỗi Tài khoản Microsoft hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ nhưng chỉ có tiếng Anh.

Hiển thị tất cả

Để chọn thiết đặ̀t nào sẽ đồng bộ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm OneDrive, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt đồng bộ.

 3. Trong các danh mục thiết đặt khá nhau, tắt các thiết đặt bạn không muốn đồng bộ nữa.

Để dừng đồng bộ tất cả thiết đặt

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm OneDrive, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt đồng bộ.

 3. Trong Thiết đặt đồng bộ với tiêu đề OneDrive, tắt Đồng bộ thiết đặt của bạn trên PC này.

Ghi chú

 • Khi bạn tắt đồng bộ giữa các PC đang chạy Windows 8.1 và Windows RT 8.1, một vài thiết đặt ứng dụng và hệ thống của bạn sẽ vẫn được lưu trữ trên đám mây. Bạn phải thực hiện riêng nếu muốn loại bỏ chúng. Để tìm hiểu cách thực hiện, đi tới Xóa thiết đặt cá nhân của bạn khỏi lưu trữ đám mây và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Cần thêm trợ giúp?