Đồng bộ cài đặt giữa các PC với OneDrive

Một lợi ích của việc đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft là bạn có thể đồng bộ thông tin giữa mọi PC mà bạn sử dụng cũng đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, PC của bạn được kết nối với các máy chủ Microsoft trực tuyến hoặc "đám mây". Điều này có nghĩa là các cài đặt và tùy chọn cá nhân của bạn đều được lưu trữ trong OneDrive và được đồng bộ với mọi PC mà bạn đăng nhập vào. Ví dụ:

 • Bố cục màn hình Bắt đầu, màu sắc đã chọn, chủ đề, tùy chọn ngôn ngữ, lịch sử trình duyệt và mục yêu thích cũng như các cài đặt ứng dụng Windows Store của bạn đều được đồng bộ giữa các PC.

 • Bạn có thể truy cập và chia sẻ ảnh, tài liệu cũng như các tệp khác của mình từ OneDrive, Facebook, Flickr cùng các dịch vụ khác trên tất cả PC mà không cần đăng nhập vào từng PC.

Chọn cài đặt cần đồng bộ

Nếu bạn muốn giữ một vài thiết đặt cá nhân của bạn riêng tư hơn, bạn có thể tắt đồng bộ cho các thiết đặ̀̀t cụ thể hoặc tắt đồng bộ hoàn toàn.

Nếu gặp sự cố khi đồng bộ cài đặt, bạn có thể thử chạy trình khắc phục sự cố Tài khoản Microsoft. Đó là công cụ tự động có thể tìm và tự động khắc phục một số sự cố đồng bộ.

Ghi chú

 • Mặc dù trình khắc phục sự cố Tài khoản Microsoft hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ nhưng chỉ có tiếng Anh.

Hiển thị tất cả

Để chọn cài đặ̀t nào cần đồng bộ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm OneDrive, sau đó nhấn hoặc bấm Đồng bộ cài đặt.

 3. Trong các danh mục cài đặt khác nhau, tắt các cài đặt bạn không muốn đồng bộ nữa.

Để dừng đồng bộ tất cả thiết đặt

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm OneDrive, sau đó nhấn hoặc bấm Đồng bộ cài đặt.

 3. Trong tiêu đề Đồng bộ cài đặt với OneDrive, tắt Đồng bộ cài đặt của bạn trên PC này.

Ghi chú

 • Khi bạn tắt đồng bộ giữa các PC chạy Windows 8.1Windows RT 8.1, một số cài đặt ứng dụng và hệ thống của bạn sẽ vẫn được lưu trữ trên đám mây. Bạn phải thực hiện riêng nếu muốn xóa chúng. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy chuyển tới Xóa cài đặt cá nhân của bạn khỏi đám mây và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?


Liên hệ với bộ phận hỗ trợ