Video

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Quay video bằng PC

Nếu PC của bạn có camera lắp sẵn hoặc webcam được kết nối, bạn có thể sử dụng những ứng dụng này để quay video.

Quay video bằng ứng dụng Camera

Từ ứng dụng Camera

 1. Từ màn hình Bắt đầu, mở ứng dụng Camera.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Video Nút video để bắt đầu ghi. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nó thêm lần nữa để dừng quay.
 3. Nếu bạn muốn xem video, kéo màn hình sang phải hoặc bấm vào mũi tên trái.

Ghi chú

 • Tất cả ảnh và video bạn chụp và quay được bằng ứng dụng Camera được lưu trữ vào cuộn phim của bạn. Bạn sẽ thấy thư mục Cuộn phim trong thư mục Hình ảnh trên PC của bạn. Nếu bạn muốn sao lưu cuộn phim của bạn vào OneDrive, hãy xem Lưu trữ ảnh trong OneDrive.

Từ màn hình khóa

 1. Khi bạn đã đăng nhập và PC bị khóa, trượt nhanh xuống trên màn hình khóa hoặc bấm và kéo xuống để mở ứng dụng Camera.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Video Nút video để bắt đầu ghi. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nó thêm lần nữa để dừng quay.
 3. Nếu bạn muốn xem video, hãy kéo màn hình sang phải hoặc bấm vào mũi tên trái.

 4. Nếu bạn muốn xem phần còn lại của cuộn phim hoặc thay đổi thiết đặt, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Mở khóa, đăng nhập vào PC của bạn và mở ứng dụng Camera. Nếu bạn muốn tắt màn hình khóa, hãy xem Trợ giúp cho ứng dụng Camera và webcam.

Cách thay đổi thiết đặt, chẳng hạn như mức phơi sáng

Bạn có thể thực hiện điều chỉnh trước khi quay video, chẳng hạn như thay đổi độ phơi sáng. Đối với các tùy chọn khác, bạn sẽ cần thay đổi trong Thiết đặt, chẳng hạn như micrô nào sẽ được sử dụng. Tùy chọn nào được hiển thị phụ thuộc vào thiết bị của bạn. Ví dụ, bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn để thiết đặt đèn video nếu thiết bị của bạn có đèn flash. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết đặt, hãy xem Trợ giúp cho ứng dụng Camera và webcam.

Quay video bằng Khoảnh khắc phim

Nếu Khoảnh khắc Phim không được cài đặt trên PC của bạn, hãy vào đây để cài đặt nó từ Cửa hàng Windows trên PC của bạn.

 1. Từ màn hình Bắt đầu, mở Khoảnh khắc phim.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Quay video.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào màn hình để bắt đầu quay, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm thêm lần nữa để dừng quay. Để có kết quả tốt nhất, hãy quay video chỉ dài khoảng 60 giây hoặc ngắn hơn.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Giờ bạn đã sẵn sàng để quay phim. Bạn có thể thêm phụ đề và nhạc, thay đổi phong cách, và chia sẻ phim của bạn ngay từ ứng dụng. Để biết thêm thông tin, xem Ứng dụng Khoảnh khắc phim cho Windows: Các câu hỏi thường gặp.

Tiếp theo: Xem video