Thiết đặt bút và cảm ứng: Các câu hỏi thường gặp

Đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi chung về thiết đặt bút và cảm ứng.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào để tôi kiểm tra xem PC có màn hình cảm ứng hay không?

Thử dùng ngón tay gõ nhẹ ô xếp khi Khởi động. Nếu đó là màn hình cảm ứng, ứng dụng sẽ mở. Bạn cũng có thể kiểm tra thiết đặt hệ thống hiện thời bằng chuột:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm thông tin PC.

 3. Trong PC, kiểm tra thiết đặt Bút và Cảm ứng, nó sẽ mô tả cách nhập mà màn hình hỗ trợ.

Nếu bạn có màn hình cảm ứng, nhập cảm ứng sẽ bật theo mặc định và không thể tắt được. Nếu bạn muốn máy tính xách tay hoặc màn hình phản hồi lại cảm ứng nhưng nó lại không, kiểm tra trang web của nhà sản xuất để đảm bảo rằng nó hỗ trợ cảm ứng và bạn đã cài đặt đúng trình điều khiển.

Làm thế nào để tôi điều chỉnh thiết đặt bút và cảm ứng?

Để điều chỉnh độ nhạy màn hình chính xác khi bạn sử dụng bút hoặc ngón tay:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Điều chỉnh vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh màn hình cho nhập liệu cảm ứng hoặc bút để mở Thiết đặt Máy tính bảng.

 3. Kiểm tra xem màn hình hiển thị trong trường Hiển thị có khớp với màn hình bạn muốn điều chỉnh hay không.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Thiết đặt Máy tính bảng
  Thiết đặt Máy tính bảng

Tôi nên làm gì nếu tôi đã điều chỉnh thiết đặt bút và cảm ứng nhưng giờ lại không thể mở được các nút nữa?

Nếu bạn đã điều chỉnh thiết đặt bút và cảm ứng nhưng giờ các nút không hiện ra khi bạn trượt nhanh vào trên cạnh phải màn hình, đó có thể là do Windows không phát hiện được chính xác cạnh màn hình vì ranh giới màn hình đã được đặt lại trong khi điều chỉnh. Thử làm theo các bước này để điều chỉnh lại thiết đặt bút và cảm ứng.

 1. Mở các nút bằng lối tắt bàn phím, nhấn phím logo Windows‌ Phím logo Windows+C, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm.
 2. Nhập Điều chỉnh vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh màn hình cho nhập liệu cảm ứng hoặc bút để mở Thiết đặt Máy tính bảng.

 3. Kiểm tra xem màn hình hiển thị trong trường Hiển thị có khớp với màn hình bạn muốn điều chỉnh hay không.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt lại Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Nếu đặt lại thiết đặt bút và cảm ứng không hoạt động, hãy thử điều chỉnh lại bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để giúp đảm bảo rằng Windows có thể phát hiện được chính xác cạnh màn hình, thử chạm nhẹ gần hơn với trung tâm màn hình khi bạn chạm điểm điều chỉnh.

Thiết đặt Máy tính bảng
Thiết đặt Máy tính bảng

Làm thế nào để tôi nhập cảm ứng vào đúng màn hình?

Nếu bạn có hai màn hình và một trong hai là màn hình cảm ứng, tín hiệu nhập cảm ứng có thể trở nên rắc rối. Ví dụ, khi chạm một màn hình sẽ làm cho con chạy di chuyển trên màn hình còn lại. Để khắc phục vấn đề này:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Điều chỉnh vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh màn hình cho nhập cảm ứng hoặc bút để mở Thiết đặt Máy tính bảng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Thiết đặt Máy tính bảng
  Thiết đặt Máy tính bảng

Làm thế nào để tôi thay đổi hành động của bút và cảm ứng?

Để thay đổi cho hành động diễn ra thật nhanh, xa hoặc lâu:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập bút và cảm ứng vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Bút và Cảm ứng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm hành động bạn muốn cấu hình rồi bấm Thiết đặt.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Thiết đặt Bút và Cảm ứng
  Thiết đặt Bút và Cảm ứng

Bạn cần được trợ giúp thêm?