Ứng dụng Du lịch: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi thêm (ghim) điểm đến vào Màn hình bắt đầu?

 1. Bắt đầu ở bất kỳ màn hình trên ứng dụng Du lịch và nhấp phải bất kỳ chỗ nào trên màn hình, hoặc trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ phần trên cùng hoặc dưới cùng màn hình để kéo thanh điều hướng trên cùng xuống.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Điểm đến.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào điểm đến lựa chọn của bạn.

 4. Bấm chuột phải bất kỳ đâu trên màn hình hoặc trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ đỉnh hoặc đáy màn hình để kéo thanh dẫn hướng phía dưới xuống.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Ghim vào Màn hình bắt đầu.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu trong cửa sổ pop-up. Bạn cũng có thể chọn cỡ ô xếp được ghim này.

Làm cách nào để tôi tìm một điểm đến?

 1. Nếu bạn có một điểm đến cụ thể trong đầu, nhập tên điểm đến và hộp tìm kiếm ở góc trái trên.

 2. Để duyệt tìm điểm đến, cuộn sang phải trên ảnh toàn cảnh chính. Nếu bạn cho phép ứng dụng Du lịch sử dụng vị trí của bạn, bạn sẽ thấy Điểm đến Cục bộ. Đây là các điểm đến gần vị trí hiện tại của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm để khám phát thêm điểm đến địa phương. Bạn cũng có thể duyệt theo khu vực bằng cách bấm vào ô xếp khu vực tìm được bằng cách cuộn thêm về bên phải.

 3. Để trình duyệt tất cả điểm đến, bắt đầu ở bất kỳ màn hình trên ứng dụng Du lịch và nhấp phải bất kỳ chỗ nào trên màn hình, hoặc trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ phần trên cùng hoặc dưới cùng màn hình để kéo thanh điều hướng trên cùng xuống. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Điểm đến. Duyệt theo mức phổ biến hoặc bấm vào Khu vực để duyệt theo khu vực.

Làm cách nào để cho phép ứng dụng Du lịch sử dụng vị trí của tôi?

 1. Trượt nhanh ra xa cạnh phải của màn hình hoặc đặt con chạy vào góc phải trên rồi di chuyển nó xuống.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền.

 4. Đặt Quyền thành Bật.

Làm cách nào để tôi lưu các điểm đến, khách sạn và bài viết yêu thích?

 1. Đi tới ảnh toàn cảnh của điểm đến bằng cách nhập tên của điểm đến vào hộp tìm kiếm hoặc đi tới ảnh toàn cảnh của khách sạn bằng cách sử dụng công cụ Tìm kiếm Khách sạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm vào Ưa chuộng phía dưới tên khách sạn hoặc điểm đến. Điểm đến hoặc khách sạn đó sẽ hiện ra trên ảnh toàn cảnh chính dưới phần Ưa chuộng.

 2. Để lưu bài viết, bấm chuột phải trong khi xem bài viết hoặc trượt nhanh từ đỉnh hoặc đáy màn hình trên màn hình cảm ứng để kéo thanh dẫn hướng phía dưới lên. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm vào Ưa chuộng ở góc phải dưới. Bài viết sẽ hiện ra trên ảnh toàn cảnh chính dưới phần Ưa chuộng.

 3. Để sắp xếp lại các ưa chuộng trên màn hình chính, bấm chuột phải hoặc chạm và kéo xuống trên ô xếp cho trước cho đến khi bạn thấy viền tô sáng ô xếp và biểu tượng X hiện ra ở góc trên bên phải ô xếp. Kéo ô xếp để đặt vào vị trí danh sách ưa thích.

 4. Có ba cách để loại bỏ một mục khỏi danh sách Ưa chuộng của bạn. Một khi bạn đã tô sáng ô xếp theo yêu cầu, gõ nhẹ biểu tượng X và mục sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra, tìm biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải danh sách Ưa chuộng. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng và biểu tượng X sẽ hiện ra trên tất cả ô xếp trong danh sách. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng x trên ô xếp bạn muốn loại bỏ. Cách thứ ba là gõ nhẹ mục trong danh sách Ưa chuộng để mở nó. Với điểm đến hoặc khách sạn, gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ khỏi Ưa chuộng. Với bài viết, bấm chuột phải bất kỳ đâu trên màn hình hoặc trượt nhanh từ đỉnh hoặc đáy màn hình trên màn hình cảm ứng để kéo thanh dẫn hướng phía dưới lên. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ khỏi Ưa chuộng.

Làm cách nào để tôi tìm kiếm và đặt vé máy bay?

 1. Có ba cách để tìm kiếm và đặt vé chuyến bay. Trên ảnh toàn cảnh chính, tìm nhóm Công cụ và Tác vụ. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Tìm kiếm Chuyến bay. Hoặc, bắt đầu ở bất kỳ màn hình trên ứng dụng Du lịch, nhấp phải bất kỳ chỗ nào trên màn hình (trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ phần trên cùng hoặc dưới cùng màn hình) để kéo thanh điều hướng trên cùng xuống. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Chuyến bay. Tùy chọn thứ ba là cuộn về phía xa bên phải của ảnh toàn cảnh chính đến nhóm Bước Tiếp theo. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm Chuyến bay.

 2. Nhập thông tin chuyến bay và gõ nhẹ hoặc bấm vào Tìm kiếm Chuyến bay để xem các lựa chọn đặt chỗ.

 3. Nếu bạn muốn tìm chuyến bay từ hoặc đến địa điểm gần nhất, gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Vị trí Hiện tại trong thanh văn bản.

 4. Lọc các chuyến bay theo giá, hãng hàng không, thời gian khởi hành, thời gian trở về hoặc các điểm dừng.

 5. Lọc các chuyến bay theo giá, hãng hàng không, giờ bay, khoảng thời gian bay và các điểm dừng.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm vào chuyến bay được chọn. Chi tiết thêm về chuyến bay như số hiệu chuyến bay, hạng ghế ngồi và chi tiết thời gian nghỉ sẽ hiện ra. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Đặt chỗ để hiển thị các lựa chọn về nhà cung cấp đặt chỗ.

 7. Nếu bạn chưa sẵn sàng đặt chỗ, ứng dụng Du lịch tự động lưu lịch sử tìm kiếm của bạn để bạn có thể lặp lại tìm kiếm sau này. Lịch sử tìm kiếm của bạn sẽ hiện ra bên phải công cụ Tìm kiếm Chuyến bay. Nếu bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm vào Xóa Lịch sử ở phía dưới danh sách Lịch sử Tìm kiếm.

 8. Cần thêm thông tin về các chuyến bay trước khi đặt chỗ? Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Lịch trình để xem các lịch trình chuyến bay hiện tại từ nhiều nhà cung cấp.

 9. Để có thông tin cất cánh và hạ cánh của các chuyến bay trong ngày hôm nay, gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Tình trạng.

Lưu ý rằng tính năng này có thể không có tại mọi nơi.

Làm cách nào để tôi tìm các lịch trình chuyến bay?

 1. Có ba cách để tìm kiếm các lịch trình chuyến bay. Trên màn hình chính, tìm nhóm Công cụ và Tác vụ. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Lịch trình Chuyến bay. Hoặc, bắt đầu ở bất kỳ màn hình trên ứng dụng Du lịch, nhấp phải bất kỳ chỗ nào trên màn hình (trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ phần trên cùng hoặc dưới cùng màn hình) để kéo thanh điều hướng trên cùng xuống. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Chuyến bay. Tùy chọn thứ ba là cuộn về phía xa bên phải của ảnh toàn cảnh chính đến nhóm Bước Tiếp theo. Tại đó, gõ nhẹ hoặc bấm vào Tìm kiếm Chuyến bay hoặc Lấy Tình trạng Chuyến bay.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Lịch trình và nhập thông tin chuyến bay muốn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Lấy Lịch trình Chuyến bay để xem các lịch trình chuyến bay hiện tại từ nhiều nhà cung cấp, bao gồm giờ bay, khoảng thời gian bay, các điểm dừng và ngày trong tuần.

 4. Lọc theo hãng hàng không, các điểm dừng và ngày trong tuần.

 5. Lọc theo hãng hàng không, giờ bay, khoảng thời gian bay, các điểm dừng và ngày trong tuần.

Làm cách nào để tôi lấy được tình trạng mới nhất về các chuyến bay cất cánh và hạ cánh?

 1. Có ba cách để tìm kiếm tình trạng của chuyến bay. Trên ảnh toàn cảnh chính, tìm nhóm Công cụ và Tác vụ. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Tình trạng Chuyến bay. Hoặc, bắt đầu ở bất kỳ màn hình trên ứng dụng Du lịch, nhấp phải bất kỳ chỗ nào trên màn hình (trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ phần trên cùng hoặc dưới cùng màn hình) để kéo thanh điều hướng trên cùng xuống. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Chuyến bay. Tùy chọn thứ ba của bạn là cuộn về phía xa bên phải của ảnh toàn cảnh chính đến nhóm Bước Tiếp theo. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Tìm kiếm Chuyến bay hoặc Lấy Tình trạng Chuyến bay.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Tình trạng. Có hai cách để tìm kiếm tình trạng chuyến bay. Nhập sân bay vào hộp văn bản và bấm Lấy Tình trạng. Bảng điện tử của chuyến bay trong sân bay sẽ xuất hiện để cho biết chuyến bay sớm, trễ, đúng giờ hay bị hủy, cũng như giờ khởi hành và giờ đến, sân bay, ga và cổng. Bạn có thể tìm cả chuyến bay đến và chuyến bay khởi hành. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm kiếm bất kỳ chuyến bay nào. Khi bạn tìm thấy chuyến bay bạn cần, gõ nhẹ để tìm kiếm thêm thông tin. Bạn có thể tìm kiếm theo số hiệu chuyến bay để thay thế. Bấm hoặc gõ nhẹ Theo Chuyến bay trên công cụ Tìm kiếm Chuyến bay. Nhập hãng hàng không và số hiệu chuyến bay rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lấy Tình trạng.

Làm cách nào để tôi tìm kiếm và đặt vé khách sạn?

 1. Có ba cách để tìm kiếm khách sạn. Trên ảnh toàn cảnh chính, tìm nhóm Công cụ và Tác vụ. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Tìm kiếm Khách sạn. Hoặc, bắt đầu ở bất kỳ màn hình trên ứng dụng Du lịch, nhấp phải bất kỳ chỗ nào trên màn hình (trên màn hình cảm ứng, trượt nhanh từ phần trên cùng hoặc dưới cùng màn hình) để kéo thanh điều hướng trên cùng xuống. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Khách sạn. Tùy chọn thứ ba là cuộn về phía xa bên phải của ảnh toàn cảnh chính đến nhóm Bước Tiếp theo. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Tìm kiếm Khách sạn.

 2. Nhập thông tin khách sạn của bạn và gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm Khách sạn để xem chọn lựa khách sạn có địa chỉ, số điện thoại, giá, loại khách sạn, và danh sách tiện nghi.

 3. Bạn có thể lọc kết quả theo tên hoặc địa chỉ bằng cách dùng thanh tìm kiếm ở góc phải trên.

 4. Tìm kiếm một khách sạn cụ thể theo tên và địa chỉ trong hộp tìm kiếm.

 5. Sắp xếp kết quả theo tên, giá, loại khách sạn, hoặc tiện nghi.

 6. Lọc theo giá, hạng khách sạn hoặc tiện nghi.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm danh sách khách sạn, bao gồm một số hoặc tất cả những điều sau: bản đồ vị trị khách sạn, mô tả khách sạn, ảnh toàn cảnh 360°, bộ sưu tập ảnh, danh sách tiện nghi, liên kết đến trang web của khách sạn, liên kết đến thông tin về điểm đến gần nhất, và liên kết đến khách sạn gần đó.

 8. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Đặt chỗ chỗ để hoàn tất đặt chỗ.

 9. Nếu việc đặt chỗ hiện có từ nhiều nhà cung cấp đối với khách sạn đưa ra, bạn sẽ thấy tất cả các tùy chọn được liệt kê. Bạn có thể so sánh các xếp hạng và loại phòng trước khi hoàn tất đặt chỗ tại trang web của nhà cung cấp.

 10. Nếu bạn chưa sẵn sàng đặt chỗ, ứng dụng Du lịch tự động lưu lịch sử tìm kiếm của bạn để bạn có thể đặt chỗ sau hoặc đặt chỗ khách sạn tương tự vào dịp khác. Lịch sử tìm kiếm của bạn sẽ hiện ra bên phải công cụ Tìm kiếm Khách sạn. Nếu bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm vào Xóa Lịch sử ở phía dưới Lịch sử Tìm kiếm. Nếu bạn muốn truy cập nhanh vào ảnh toàn cảnh của một khách sạn cụ thể, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm vào Ưa chuộng dưới tên khách sạn (nếu có). Khách sạn sẽ được thêm vào Ưa chuộng của bạn trên màn hình chính. Khi bạn sẵn sàng đặt chỗ, bấm hoặc gõ nhẹ vào khách sạn trong phần Ưa chuộng của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xem Giá.

Ghi chú

 • Các tính năng có thể thay đổi tùy vào các chính sách và hạn chế của chính phủ hoặc các dịch vụ dữ liệu có tại khu vực của bạn.

Cần thêm trợ giúp?