TV & Phim

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Ứng dụng Video trong Cửa hàng Windows

Nếu bạn muốn khám phá thêm video, hãy xem các ứng dụng trong Cửa hàng Windows. Với các ứng dụng như thế này, bạn sẽ khám phá ra nội dung mới nào đó để xem mỗi ngày:

  • Netflix

  • Hulu Plus

  • Dailymotion

  • TBS for Windows

  • Flixster

Để biết thêm thông tin về ứng dụng trong Cửa hàng Windows, hãy xem trang ứng dụng trên Windows trực tuyến.