X

Nâng cấp từ Windows 8.1 Preview lên Windows 8.1

Cảm ơn bạn đã sử dụng Windows 8.1 Preview. Bản xem trước hiện không còn khả dụng để tải xuống và giấy phép cho bản xem trước đó sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2014. Nếu bạn chưa cài đặt phiên bản cuối cùng của Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, bạn nên thực hiện việc đó ngay bây giờ.

Nếu bạn vẫn đang chạy Windows 8.1 Preview, bạn sẽ thấy thông báo sau đây mỗi khi đăng nhập. Sau ngày 15 tháng 1 năm 2014, máy tính cá nhân của bạn cũng sẽ khởi động lại sau 2 giờ và bạn sẽ mất mọi dữ liệu chưa được lưu.

Màn hình hết hạn bản xem trước

Để cài đặt phiên bản cuối cùng, hãy nhấn hoặc bấm vào Tải Windows trong thông báo này hoặc hoàn tất các bước trong phần sau đây.

Cập nhật lên Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

Tùy chọn của bạn để cập nhật lên Windows 8.1 tùy thuộc vào cách bạn đã cài đặt Windows 8.1 Preview hay Windows RT 8.1 Preview.

Hiển thị tất cả

Tôi đã cài đặt bản xem trước từ Windows Store hoặc tôi đã cài đặt bản xem trước bằng phương tiện trong khi Windows 8 đang chạy

Bạn có thể tải xuống bản cập nhật miễn phí từ Windows Store. Bạn sẽ có thể lưu giữ các tệp cá nhân của mình nhưng bạn sẽ cần phải cài đặt lại các ứng dụng của mình. Đảm bảo bạn có bất kỳ phương tiện cài đặt gốc nào có thể cần có cho ứng dụng mà chưa được cài đặt từ Windows Store.

  1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Store bằng tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập ngay.

  2. Khi Store mở, hãy quay lại trang này.

  3. Tải xuống Windows 8.1 từ Windows Store.
    (Bạn cũng có thể nhập ms-windows-store:WindowsUpgrade vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn để truy cập trang tải xuống.)

Lưu ý

Để tìm hiểu thêm về cách cập nhật lên Windows 8.1, hãy xem Cập nhật lên Windows 8.1: Câu hỏi Thường Gặp.

Tôi đã cài đặt bản xem trước bằng cách khởi động từ phương tiện ISO

Nếu bạn đã cài đặt Windows 8.1 Preview bằng cách khởi động từ phương tiện ISO, bạn có thể cập nhật lên phiên bản cuối cùng của Windows 8.1 Pro bằng cách sử dụng Windows Store nhưng hệ thống của bạn sẽ không kích hoạt cho đến khi bạn mua giấy phép và khóa sản phẩm Windows 8.1. Bạn có thể làm điều này bằng cách làm theo các hướng dẫn khi bạn kích hoạt hệ thống của mình hoặc bằng cách mua DVD của Windows 8.1 Pro.

Nếu bạn không muốn mua bản sao phiên bản Pro của Windows 8.1, bạn nên sử dụng hệ điều hành trước đây cho máy tính của bạn trước khi cài đặt Windows 8.1.

Sử dụng hệ điều hành trước đây cho máy tính của bạn

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn sử dụng lại hệ điều hành trước đây của mình trước khi cập nhật hoặc nâng cấp lên Windows 8.1. Bạn có các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Windows nào máy tính của bạn đang chạy trước khi bạn cài đặt bản xem trước.

Cảnh báo

  • Khi chạy Windows 8.1 Preview, nếu bạn đã sử dụng Thêm tính năng để thay đổi phiên bản, bạn có thể cần cài đặt hoặc kích hoạt lại bằng khóa sản phẩm phiên bản của bạn. Để tìm hiểu thêm về thay đổi khóa sản phẩm, hãy xem KB2750773.

Hiển thị tất cả

PC của tôi đang chạy Windows 8 trước khi tôi cài đặt bản xem trước

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 8 bạn có thể khôi phục máy trở lại Windows 8 bằng cách sử dụng tính năng làm mới máy tính. Các tệp cá nhân của bạn sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng các ứng dụng không đi kèm với máy tính sẽ phải cài đặt lại và các ứng dụng bạn đã cài đặt khi sử dụng bản xem trước có thể không có qua Store Windows 8. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng tính năng làm mới máy tính, hãy xem Khôi phục, làm mới hoặc đặt lại máy tính của bạn.

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 8 và bạn đã cài đặt bản xem trước bằng cách khởi động từ phương tiện, bạn sẽ cần khôi phục hệ điều hành gốc của mình bằng cách sử dụng phương tiện khôi phục đã tạo trước khi cài đặt hoặc bằng cách làm theo các hướng dẫn do nhà sản xuất máy tính của bạn cung cấp. Sau đó bạn có thể cài đặt Windows 8.1 qua Windows Store. Để biết thêm hướng dẫn chi tiết, hãy xem Cập nhật lên Windows 8.1 từ Windows 8.

PC của tôi đang chạy Windows RT trước khi tôi cài đặt bản xem trước

Nếu PC của bạn đang chạy Windows RT, bạn không thể quay lại Windows RT. Bạn sẽ cần nâng cấp lên Windows RT 8.1 qua Windows Store.

PC của tôi đang chạy Windows 7 trước khi tôi cài đặt bản xem trước

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7, bạn có thể mua và tải xuống Windows 8.1 bằng cách sử dụng Windows 8.1 Bộ trợ giúp Nâng cấp. Trong Bộ trợ giúp nâng cấp, bạn sẽ có tùy chọn cài đặt Windows 8.1 ngay bây giờ, cài đặt sau hoặc sử dụng phương tiện có tệp ISO hoặc ổ USB flash.

PC của tôi đang chạy Windows Vista hoặc Windows XP trước khi tôi cài đặt bản xem trước

Nếu trước đây bạn đang chạy Windows XP hoặc Windows Vista bạn sẽ cần cài đặt lại hệ điều hành trước đây từ một phân vùng khôi phục bạn đã tạo trước khi cài đặt bản xem trước hoặc từ phương tiện khôi phục hoặc cài đặt đi kèm với máy tính của bạn (phương tiện DVD thông thường).

Windows 8.1 and Windows 8.1 Pro không được thiết kế để bạn cài đặt trên các thiết bị đang chạy Windows Vista hoặc Windows XP. Một số tính năng như cảm ứng có thể yêu cầu PC mới. Nếu trước đây bạn đang chạy Windows Vista hoặc Windows XP, bạn nên sử dụng lại hệ điều hành trước đó bằng cách sử dụng phương tiện khôi phục và mua phương tiện DVD để cài đặt Windows 8.1. Trước khi cài đặt, hãy xem Nâng cấp lên Windows 8.1 từ Windows Vista hoặc Windows XP.

Xem thêm


Nhận tài nguyên, công cụ và mẫu mã bạn cần để phát triển ứng dụng.

Tìm hiểu tính năng nâng cao và nhận câu trả lời cho các câu hỏi kỹ thuật.

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ những người dùng thử bản xem trước khác và từ các chuyên gia hỗ trợ.