Thay đổi ngôn ngữ sử dụng trong các ứng dụng

Nhiều ứng dụng trong Windows Store hỗ trợ nhiều hơn một ngôn ngữ. Cách bạn thay đổi ngôn ngữ sử dụng tùy vào ứng dụng — một số ứng dụng bao gồm thiết đặt ngôn ngữ, một số ứng dụng sử dụng tùy chọn ngôn ngữ của bạn cho Windows, và một số ứng dụng tích hợp sẵn yêu cầu bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows cho PC của bạn.

Trước khi thay đổi ngôn ngữ trong ứng dụng, trước tiên phải đảm bảo ứng dụng có hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Thông tin được hiển thị trong phần Chi tiết của trang mô tả ứng dụng trong Windows Store.

Đây là cách kiểm tra các ngôn ngữ được ứng dụng hỗ trợ:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Sử dụng hộp tìm kiếm ở góc phải trên của Store để tìm kiếm ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng trong danh sách kết quả.

 4. Cuộn sang phải và nhìn vào phần Chi tiết để thấy danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Kiểm tra thiết đặt ngôn ngữ trong ứng dụng

Một số ứng dụng như ứng dụng Thể thao và Tin tức cài sẵn có thiết đặt kiểm soát việc sử dụng ngôn ngữ trong ứng dụng.

Để xem ứng dụng có bao gồm thiết đặt ngôn ngữ:

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm để mở ứng dụng

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Kiểm tra xem có tùy chọn ngôn ngữ không. Ví dụ, trong ứng dụng Thể thao và Tin tức, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, rồi chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Ghi chú

 • Nếu ứng dụng bao gồm tùy chọn ngôn ngữ dưới nút Thiết đặt nhưng bạn không thấy ngôn ngữ được hỗ trợ mong muốn, hãy hoàn tất các bước trong phần sau để đặt tùy chọn ngôn ngữ và cài đặt cập nhật ứng dụng, rồi kiểm tra lại thiết đặt ngôn ngữ.

Đặt tùy chọn ngôn ngữ và cài đặt cập nhật ứng dụng

Nếu ứng dụng không có thiết đặt ngôn ngữ, thử thay đổi danh sách tùy chọn ngôn ngữ trong Windows rồi cài đặt cập nhật ứng dụng từ Store. Danh sách ngôn ngữ bạn chọn cho Windows xác định ngôn ngữ được một số ứng dụng sử dụng. Ngôn ngữ chính là ngôn ngữ đầu tiên trong danh sách và được sử dụng bất kỳ khi nào có thể. Nếu ngôn ngữ chính không có trong ứng dụng hoặc trên PC của bạn thì ngôn ngữ tiếp theo trong danh sách sẽ được sử dụng.

Để thay đổi ngôn ngữ chính, làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm ngôn ngữ chính. Ngôn ngữ bạn chọn sẽ xuất hiện ở đầu danh sách Ngôn ngữ.

  Ghi chú

  • Nếu bạn không thấy ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm ngôn ngữ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm ngôn ngữ để thêm nó vào danh sách tùy chọn ngôn ngữ.

Sau khi bạn đặt tùy chọn ngôn ngữ cho Windows, cài đặt bất kỳ cập nhật ứng dụng nào có sẵn từ Windows Store. Một số nhà phát hành ứng dụng để riêng gói ngôn ngữ ứng dụng với ứng dụng của họ để giảm lượng bộ nhớ ứng dụng sử dụng trên PC của bạn.

Để cài đặt cập nhật ứng dụng, làm theo các bước sau:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra cập nhật.

 4. Chọn cập nhật bạn muốn cài đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows

Một số ứng dụng cài sẵn như ứng dụng Ảnh và Camera sử dụng ngôn ngữ hiển thị của Windows để xác định ngôn ngữ sử dụng trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ và thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows, xem Thêm ngôn ngữ hoặc bàn phím.

Ghi chú

 • Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows sẽ thay đổi ngôn ngữ bạn nhìn thấy trong Windows.

Bạn cần được trợ giúp thêm?