Cách sử dụng thanh tác vụ

Bạn có thể tùy chỉnh thanh tác vụ bao gồm cách hiển thị các nút trên thanh tác vụ, cách chúng nhóm lại với nhau khi mở nhiều hơn một cửa sổ, vị trí thanh tác vụ trên màn hình nền và biểu tượng và ứng dụng nào xuất hiện trên thanh tác vụ. Để biết thêm thông tin về màn hình nền, xem Màn hình nền.

Thanh tác vụ với các nút trên thanh tác vụ
Thanh tác vụ.

Sử dụng thanh tác vụ trong ứng dụng Windows Store

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Windows Store, bạn vẫn có thể sử dụng thanh tác vụ để chuyển ứng dụng, đi tới Màn hình bắt đầu rồi kiểm tra vùng thông báo giống như cách bạn làm với ứng dụng màn hình nền.

Hiển thị tất cả

Để xem ứng dụng Windows Store trên thanh tác vụ

Nếu bạn muốn ứng dụng Windows Store xuất hiện tự động trên thanh tác vụ bất kỳ khi nào bạn mở chúng (hoặc nếu bạn muốn tắt thiết đặt này), đây là cách làm.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và thiết bị, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Góc và cạnh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Hiện ứng dụng Windows Store trên con trượt thanh tác vụ để bật hoặc tắt nó.

Ghi chú

 • Các ứng dụng Windows Store đã ghim sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện trên thanh tác vụ ngay cả khi tắt thiết đặt Hiện ứng dụng Windows Store trên thanh tác vụ.

Để hiện hoặc ẩn thanh tác vụ khi sử dụng ứng dụng Windows Store

 1. Di chuyển con trỏ chuột bên dưới cạnh đáy màn hình đê ̉hiện thanh tác vụ. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút thanh tác vụ, biểu tượng hoặc thông báo.

 2. Khi bạn làm xong, di chuyển con trỏ chuột khỏi cạnh đáy màn hình đê ̉ẩn thanh tác vụ.

Ghi chú

 • Bạn chỉ có thể hiện hoặc ẩn thanh tác vụ nếu bạn dùng chuột.

Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ

Bạn có thể ghim ứng dụng trực tiếp vào thanh tác vụ để truy cập nhanh khi bạn đang ở màn hình nền.

 • Trên Màn hình bắt đầu, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào thanh tác vụ. Bạn cũng có thể thực hiện điều này trong dạng xem Ứng dụng.
  – hoặc –
  Nếu ứng dụng đã mở trên màn hình nền, nhấn và giữ nút thanh tác vụ của ứng dụng và trượt ngón tay lên cho đến khi xuất hiện Danh sách Nhảy (danh sách các lối tắt đến tệp, thư mục và trang web đã mở gần đây). (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải vào nút ứng dụng trên thanh tác vụ.) Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ghim chương trình này vào thanh tác vụ.

  Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ
  Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ để truy cập nhanh.

Ghi chú

 • Để loại bỏ ứng dụng đã ghim khỏi thanh tác vụ, mở Danh sách Nhảy của ứng dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tháo ghim ứng dụng này khỏi thanh tác vụ.

Di chuyển thanh tác vụ

Bạn thường có thể tìm thấy thanh tác vụ ở phía dưới cùng màn hình nền nhưng bạn cũng có thể di chuyển nó sang các bên hoặc phần trên cùng của màn hình nền. Trước khi bạn có thể di chuyển thanh tác vụ, bạn cần mở khóa nó.

Hiển thị tất cả

Để mở khóa thanh tác vụ

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào khoảng trống trên thanh tác vụ.

 2. Nếu Khóa thanh tác vụ có dấu kiểm kế bên, gõ nhẹ hoặc bấm Khóa thanh tác vụ.

Để di chuyển thanh tác vụ

 • Gõ nhẹ hoặc bấm vào vùng trống trên thanh tác vụ rồi kéo nó vào một trong bốn cạnh của màn hình nền. Khi thanh tác vụ ở nơi bạn muốn, hãy thả nó ra.

  Ghi chú

  • Để khóa thanh tác vụ tại một nơi, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào khoảng trống trên thanh tác vụ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khóa thanh tác vụ để xuất hiện dấu kiểm.

  • Để hiện thanh tác vụ trong ứng dụng Windows Store, di chuyển con trỏ chuột qua cạnh màn hình nơi đặt thanh tác vụ.

Sắp xếp lại và tùy chỉnh nút thanh tác vụ

Bạn có thể thay đổi trình tự các nút trên thanh tác vụ, chọn cách chúng được nhóm lại với nhau khi mở nhiều hơn một cửa sổ và thay đổi kích cỡ các nút.

Hiển thị tất cả

Để sắp xếp lại các nút trên thanh tác vụ

 • Để thay đổi trình tự các nút ứng dụng trên thanh tác vụ, kéo nút từ vị trí hiện tại đến vị trí khác. Bạn có thể sắp xếp lại chúng bao nhiêu lần tùy thích.

Ghi chú

 • Tất cả tệp đang mở từ cùng một ứng dụng luôn được nhóm lại với nhau ngay cả khi bạn không mở chúng lần lượt. Việc này giúp bạn có thể xem tất cả bản xem trước cho ứng dụng đó cùng lúc.

Để thay đổi cách hiển thị các nút trên thanh tác vụ

 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Trên tab Thanh tác vụ, chọn một trong các tùy chọn từ danh sách Nút thanh tác vụ:

  • Luôn kết hợp, ẩn nhãn

   Đây là thiết đặt mặc định. Mỗi ứng dụng xuất hiện là một nút duy nhất và không có nhãn ngay cả khi mở nhiều cửa sổ cho ứng dụng đó.

  • Kết hợp khi thanh tác vụ đầy

   Thiết đặt này hiện mỗi cửa sổ là một nút riêng và có nhãn. Khi có quá nhiều thứ trên thanh tác vụ, các ứng dụng có nhiều cửa sổ đang mở sẽ thu gọn vào một nút ứng dụng duy nhất. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút để xem danh sách các cửa sổ đang mở.

  • Không bao giờ kết hợp

   Thiết đặt này hiện mỗi cửa sổ là một nút riêng, có nhãn và không bao giờ kết hợp chúng dù cho có bao nhiêu cửa sổ đang mở. Khi mở nhiều ứng dụng và cửa sổ, các nút trở nên nhỏ hơn và cuối cùng các nút sẽ cuộn.

 3. Để sử dụng các nút nhỏ trên thanh tác vụ, chọn hộp kiểm Sử dụng các nút nhỏ trên thanh tác vụ. Để sử dụng nút lớn, bỏ chọn hộp kiểm.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Tùy chỉnh vùng thông báo

Vùng thông báo được đặt tại phần cuối bên phải thanh tác vụ và nó chứa các biểu tượng ứng dụng cung cấp trạng thái và thông báo về mọi thứ như email đến, cập nhật và kết nối mạng. Bạn có thể thay đổi biểu tượng và thông báo xuất hiện tại đó.

Hiển thị tất cả

Để ẩn biểu tượng trong vùng thông báo

 • Trong vùng thông báo, kéo biểu tượng bạn muốn ẩn.

Mẹo

 • Nếu bạn muốn thêm biểu tượng ẩn vào vùng thông báo, gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên Hiện biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện biểu tượng ẩn kế bên vùng thông báo, rồi kéo biểu tượng bạn muốn thêm vào vùng thông báo. Bạn có thể kéo bao nhiêu biểu tượng ẩn tùy thích.
 • Bạn có thể sắp xếp lại biểu tượng xuất hiện trong vùng thông báo—chỉ cần kéo biểu tượng đến điểm khác.

Để xem biểu tượng ẩn

 • Gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên Hiện biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện biểu tượng ẩn kế bên vùng thông báo.

Để thay đổi cách hiển thị các biểu tượng và thông báo trong vùng thông báo

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống trên thanh tác vụ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 2. Kế bên Vùng thông báo, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chỉnh.

 3. Đối với mỗi biểu tượng, chọn một trong các tùy chọn này rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK:

  • Hiện biểu tượng và thông báo. Biểu tượng luôn trong vùng thông báo của thanh tác vụ và thông báo xuất hiện.

  • Ẩn biểu tượng và thông báo. Biểu tượng bị ẩn và bạn sẽ không nhìn thấy thông báo cho ứng dụng đó.

  • Chỉ hiện thông báo. Biểu tượng bị ẩn như thông báo sẽ xuất hiện.

Xem qua màn hình nền

Bạn có thể sử dụng nút Hiện màn hình nền tại góc phải thanh tác vụ để thu nhỏ các cửa sổ đang mở và đi đến màn hình nền nhanh chóng. Nếu bạn dùng chuột, bạn còn có thể sử dụng nó để xem trước màn hình nền mà không cần đóng hay thu nhỏ các cửa sổ đang mở.

Hiển thị tất cả

Để thu nhỏ tất cả cửa sổ đang mở trên màn hình nền.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Hiện màn hình nền tại góc phải thanh tác vụ. Tất cả cửa sổ đang mở thu nhỏ sẽ hiện màn hình nền.

 2. Để lấy lại các cửa sổ, gõ nhẹ hoặc bấm lại nút Hiện màn hình nền.

Để bật xem trước màn hình nền

Bạn chỉ có thể thay đổi thiết đặt này nếu bạn dùng chuột.

 • Bấm chuột phải vào nút Hiện màn hình nền tại góc phải thanh tác vụ và bấm Xem nhanh màn hình nền.

  Bấm chuột phải vào nút Hiện màn hình nền
  Sử dụng nút Hiện màn hình nền để hiện màn hình nền hoặc xem nhanh.

Thay đổi thiết đặt thanh tác vụ cho nhiều màn hình

Nếu bạn sử dụng nhiều hơn một màn hình (ví dụ, nếu bạn có nhiều hơn một màn hình), bạn có thể quyết định có sử dụng thanh tác vụ trên tất cả màn hình không và cách bạn muốn sắp xếp các nút trên thanh tác vụ.

Hiển thị tất cả

Để hiện thanh tác vụ trên tất cả màn hình của bạn

 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Dưới Nhiều màn hình, đảm bảo chọn hộp kiểm Hiện thanh tác vụ trên tất cả màn hình rồi gõ nhệ hoặc bấm OK.

Để chọn cách hiển thị nút thanh tác vụ trên nhiều màn hình.

 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Dưới Nhiều màn hình, chọn một trong các tùy chọn từ danh sách Hiện nút thanh tác vụ trên rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  • Tất cả thanh tác vụ

   Nút thanh tác vụ cho tất cả cửa sổ đang mở sẽ được nhân đôi trên các thanh tác vụ trên mỗi màn hình.

  • Thanh tác vụ chính và thanh tác vụ nơi mở cửa sổ

   Nút thanh tác vụ sẽ xuất hiện trên màn hình chính và cũng xuất hiện trong thanh tác vụ trên màn hình nơi mở cửa sổ.

  • Thanh tác vụ nơi mở cửa sổ

   Nút thanh tác vụ sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình nơi mở cửa sổ. Không có nút nào được nhân đôi trên các thanh tác vụ khác.

Bạn cần được trợ giúp thêm?