Sử dụng văn bản hoặc hình ảnh thay thế cho âm thanh

Bạn có thể sử dụng các tín hiệu hình ảnh thay cho âm thanh trong nhiều ứng dụng bằng cách thay đổi thiết đặt PC của bạn. Cách thực hiện:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Trong hộp tìm kiếm, nhập Thay thế âm thanh bằng các tín hiệu hình ảnh, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vàoThay thế âm thanh bằng các tín hiệu hình ảnh.

  3. Chọn tùy chọn mà bạn muốn sử dụng:

    • Bật các thông báo hình ảnh thay cho âm thanh. Tùy chọn này thay thế các âm thanh của hệ thống bằng tín hiệu trực quan, ví dụ như đèn nháy trên màn hình, như vậy bạn có thể nhìn thấy các thông báo kể cả khi không nghe thấy. Bạn cũng có thể chọn cách bạn muốn các thông báo âm thanh cảnh báo bạn.

    • Bật chú thích văn bản thay cho hội thoại nói. Với tùy chọn này, Windows sẽ hiển thị các chú thích văn bản thay cho âm thanh nhằm chỉ ra hoạt động đó đang xảy ra trên PC của bạn (ví dụ, khi một tài liệu bắt đầu in hoặc in xong).

Bạn cần được trợ giúp thêm?