Sử dụng Windows Store tại một quốc gia hoặc vùng khác nhau

Để mua một ứng dụng từ Windows Store tại một quốc gia hoặc vùng cụ thể, bạn cần thay đổi vị trí cho PC của bạn, rồi thêm phương thức thanh toán từ quốc gia hoặc vùng đó vào tài khoản Store của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn mua một ứng dụng từ Store và vị trí PC của bạn được đặt là Mỹ thì phương thức thanh toán của bạn cần phải là một phương thức thanh toán từ Mỹ.

Để thay đổi vị trí chính cho PC của bạn sang một quốc gia hoặc vùng cụ thể

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập khu vực, và sau đó, trong phần kết quả, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi quốc gia hoặc khu vực của bạn.

 3. Chọn quốc gia hoặc khu vực cho vị trí của bạn từ danh sách.

  Ghi chú

  • Bạn có thể cần khởi động lại PC của bạn để những thay đổi này có hiệu lực.

Để thêm phương thức thanh toán từ quốc gia hoặc vùng bạn chọn làm vị trí chính

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm phương thức thanh toán, chỉnh sửa bất kỳ thông tin cần thiết nào, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

Ghi chú

 • Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thì PC của bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Store. Thay vào đó, hãy trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình (hoặc bấm chuột phải nếu bạn dùng chuột) sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?