Giúp bảo vệ tệp bằng mật mã hóa thiết bị

Mật mã hóa thiết bị giúp bảo vệ Windows 8.1 PC bằng cách mật mã hóa dữ liệu của bạn—hoặc "trộn" dữ liệu—để giúp bảo mật dữ liệu. Chỉ người có khóa mật mã hóa phù hợp (như mật khẩu) mới có thể bỏ trộn và đọc dữ liệu. Mật mã hóa thiết bị giúp ngăn tin tặc lấy tệp để đánh cắp mật khẩu của bạn. Nếu PC bị mất hoặc bị đánh cắp, mật mã hóa thiết bị cũng giúp ngăn người khác truy cập dữ liệu của bạn bằng cách cài đặt vật lý ổ đĩa đã khóa của bạn trong một PC khác. Ngay cả khi PC của bạn được mật mã hóa, bạn vẫn có thể đăng nhập vào Windows và sử dụng tệp bình thường.

Ghi chú

 • Mật mã hóa thiết bị có trong tất cả Windows RT 8.1 các PC, và trong Windows 8.1 các PC hỗ trợ InstantGo. InstantGo cho phép đánh thức PC ngay từ chế độ ngủ với các ứng dụng và dữ liệu luôn được cập nhật. Để biết thêm chi tiết về việc bạn có thể sử dụng mật mã hóa thiết bị với PC không, kiểm tra thông tin đi kèm với PC hoặc đi tới trang web của nhà sản xuất.

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi bật mật mã hóa thiết bị?

Bạn cần đăng nhập PC bằng tài khoản Microsoft với quyền người quản trị để sử dụng mật mã hóa thiết bị. Để biết thêm thông tin về quyền người quản trị, xem Tài khoản chuẩn so với tài khoản người quản trị. Nếu bạn không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc nếu bạn không có tài khoản Microsoft và muốn có một tài khoản, làm theo các bước sau.

Để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chuyển sang tài khoản Microsoft.

Nếu bạn sử dụng PC mới và cài đặt mới Windows RT 8.1, mật mã hóa thiết bị được bật tự động khi bạn đăng nhập. Windows giúp bảo vệ dữ liệu trên PC và tự động tải khóa phục hồi lên tài khoản Microsoft của bạn trực tuyến. Khóa phục hồi cho phép bạn đăng nhập vào PC trong trường hợp bạn bị khóa.

Tuy nhiên, nếu bạn đã nâng cấp lên Windows RT 8.1 từ phiên bản Windows trước, bạn cần bật mật mã hóa thiết bị thủ công.

Để bật mật mã hóa thiết bị thủ công

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập mật mã hóa.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thay đổi thiết đặt mật mã hóa thiết bị, rồi làm theo hướng dẫn.

Khi nào tôi cần sử dụng khóa phục hồi?

Bạn cần khóa phục hồi khi PC chuyển sang chế độ phục hồi. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do. Ví dụ, tổ chức của bạn có thể có chính sách bảo mật mật khẩu sẽ khóa PC sau một số lần đăng nhập không thành công nhất định. PC của bạn còn có thể chuyển sang chế độ phục hồi nếu gặp phải lỗi phần cứng hoặc thay đổi cấu hình bất ngờ làm ảnh hưởng đến tính bảo mật. Việc yêu cầu khóa phục hồi giúp bảo đảm rằng chỉ người nào được phép mới có thể mở khóa PC của bạn và khôi phục quyền truy cập vào dữ liệu mật mã hóa của bạn.

Để biết thêm thông tin về khóa phục hồi và cách lấy nó, xem Khóa phục hồi: Các câu hỏi thường gặp.

Làm cách nào để tôi sao lưu khóa phục hồi?

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bảo vệ được bật cho PC và khóa phục hồi được tự động sao lưu vào tài khoản Microsoft của bạn trực tuyến. Nếu bạn muốn lưu giữ một bản sao khóa phục hồi khác, bạn có thể in hoặc lưu thành một tệp.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập mật mã hóa thiết bị.

 3. Chọn Sao lưu khóa phục hồi của bạn và làm theo hướng dẫn.

Làm cách nào để tôi xem thiết đặt mật mã hóa?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm thông tin PC.

  Trong phần Mật mã hóa thiết bị xuất hiện tại phần cuối của trang Thông tin PC.

Làm cách nào để tôi tắt mật mã hóa thiết bị?

Không phải tất cả PC đều được thiết lập để cho phép bạn thay đổi thiết đặt mật mã hóa thiết bị. Để xác định xem bạn có thể tắt mật mã hóa thiết bị trên PC không, làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập mật mã hóa.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thay đổi thiết đặt mật mã hóa thiết bị, rồi làm theo hướng dẫn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?