Thêm ngôn ngữ hoặc bàn phím

Bằng cách thêm ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng để đọc và ghi trong Windows, các ứng dụng và web.

Hiển thị tất cả

Thêm ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows hoặc thêm bàn phím đễ gõ, trước tiên thêm ngôn ngữ vào danh sách ngôn ngữ.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ, gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm ngôn ngữ.

 3. Duyệt ngôn ngữ bạn muốn rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó để thêm nó vào danh sách ngôn ngữ.

Tải xuống và cài đặt các gói ngôn ngữ

Bạn cần tải xuống gói ngôn ngữ nếu bạn muốn tạo ngôn ngữ cho ngôn ngữ hiển thị của Windows (là ngôn ngữ mà bạn thường thấy nhất trong Windows và các ứng dụng).

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ngôn ngữ bên dưới cho biết Gói ngôn ngữ sẵn dùng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tải xuống. Quá trình tải xuống có thể mất một lúc, tùy theo PC của bạn và kích thước gói ngôn ngữ.

  Nếu bạn muốn chọn nó làm ngôn ngữ hiển thị, xem phần tiếp theo "Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows".

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows (là ngôn ngữ mà bạn thường thấy nhất trong Windows và các ứng dụng), trước tiên thêm ngôn ngữ, tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ rồi làm theo các bước sau.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn đặt làm ngôn ngữ hiển thị.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm chính để di chuyển ngôn ngữ lên trên cùng danh sách. Nếu ngôn ngữ trở thành ngôn ngữ hiển thị của Windows, bạn sẽ thấy bên dưới ngôn ngữ hiện ra Sẽ là ngôn ngữ hiển thị sau lần đăng nhập tiếp theo.

 5. Đăng xuất rồi đăng nhập trở lại để hoàn tất.

Chuyển giữa các bàn phím và phương pháp nhập liệu

Khi bạn thêm một ngôn ngữ vào danh sách ngôn ngữ, bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu cũng được thêm vào để bạn có thể gõ bằng ngôn ngữ đó. Bạn có thể gõ bằng bất kỳ bàn phím nào bạn đã thêm bằng cách chuyển giữa các phương pháp nhập liệu Để chuyển giữa các bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu

 • Trên bàn phím chuẩn, nhấn phím logo Windows logo Phím logo Windows +Phím cách.
 • Trên màn hình cảm ứng, gõ nhẹ hoặc bấm vào bàn phím cảm ứng, gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng bàn phím cảm ứng Biểu tượng bàn phím cảm ứng trên thanh tác vụtrên thanh tác vụ màn hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên viết tắt của ngôn ngữ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào bàn phím bạn muốn chuyển đến.
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong bàn phím cảm ứng
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong bàn phím cảm ứng
 • Trên thanh tác vụ màn hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm vào chữ viết tắt ngôn ngữ trong khu vực thông báo ở ngoài cùng bên phải thanh tác vụ rồi gõ nhẹ hoặc bấm bàn phím bạn muốn chuyển sang.
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ màn hình nền
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ màn hình nền

Thêm bố trí bàn phím cho ngôn ngữ

Bạn có thể thêm bố trí bàn phím vào ngôn ngữ nếu bạn muốn sử dụng một bàn phím khác thay cho bàn phím đi kèm với ngôn ngữ.

Để thêm bố trí bàn phím cho ngôn ngữ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn thêm bàn phím rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm bàn phím, duyệt danh sách phương pháp nhập liệu cho bố trí bàn phím bạn muốn sử dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó.

Để đặt bàn phím làm mặc định

Để thiết đặt bàn phím làm bàn phím mặc định, nhờ đó bạn có thể gõ văn bản mà không phải chuyển phương pháp nhập liệu, thực hiện các bước sau:

 1. Mở Ngôn ngữ trong Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thêm ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Thêm ngôn ngữ.

 2. Nhấn hoặc bấm Thiết đặt nâng cao.

 3. Dưới phần Ghi đè phương pháp nhập liệu mặc định, chọn bố trí bàn phím bạn muốn làm bàn phím mặc định rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Cần thêm trợ giúp?