Thay đổi ngôn ngữ hoặc bàn phím

Bạn có thể sử dụng Windows bằng nhiều ngôn ngữ. Đây là cách thay đổi ngôn ngữ và bố trí bàn phím mà bạn sử dụng với Windows, ứng dụng và Internet khác nhau.

Sử dụng Windows bằng ngôn ngữ bạn chọn

Xem video sau để tìm hiểu về cách thay đổi ngôn ngữ của văn bản trên PC của bạn.

Để thay đổi ngôn ngữ bạn thấy trong Windows, bạn cần làm ba việc:

 1. Thêm ngôn ngữ bạn muốn.

 2. Tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ.

 3. Đặt ngôn ngữ làm ngôn ngữ chính của bạn.

Hiển thị tất cả

Thêm ngôn ngữ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm ngôn ngữ.

 3. Duyệt ngôn ngữ bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó để thêm vào danh sách ngôn ngữ của bạn.

Tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Nếu ngôn ngữ cho biết Hiện có sẵn gói ngôn ngữ, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

  Ghi chú

  • Nếu bạn không nhìn thấy phần Hiện có sẵn gói ngôn ngữ, bạn có thể tải xuống gói ngôn ngữ tại Trung tâm Tải xuống. Thử tìm liên kết trên trang Gói ngôn ngữ.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tải xuống. Quá trình tải xuống có thể mất một lúc, tùy theo PC của bạn và kích thước gói ngôn ngữ.

Đặt ngôn ngữ làm ngôn ngữ chính của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Nhấn hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn thấy trong Windows, rồi nhấn hoặc bấm vào Đặt làm ngôn ngữ chính. Thông báo Sẽ hiển thị ngôn ngữ sau lần đăng nhập tiếp theo sẽ xuất hiện dưới ngôn ngữ.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm chính để di chuyển ngôn ngữ lên trên cùng danh sách. Nếu ngôn ngữ có thể trở thành ngôn ngữ hiển thị của Windows, bạn sẽ thấy bên dưới ngôn ngữ hiện ra Sẽ là ngôn ngữ hiển thị sau lần đăng nhập tiếp theo.

 5. Đăng xuất khỏi Windows, rồi đăng nhập lại.

Cảnh báo

 • Khi bạn thay đổi ngôn ngữ chính, bố trí bàn phím của bạn cũng có thể thay đổi. Khi bạn đăng nhập lại vào Windows, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng bố trí bàn phím đúng để nhập mật khẩu. Nếu không, bạn có thể không đăng nhập được. Bạn có thể thay đổi bố trí bàn phím trên màn hình đăng nhập bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào nút chữ viết tắt ngôn ngữ ở góc trái dưới.

Thay đổi bố trí bàn phím hoặc phương pháp khác mà bạn dùng để nhập

Bất kỳ lúc nào bạn thêm ngôn ngữ, bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu sẽ được thêm vào để bạn có thể nhập văn bản bằng ngôn ngữ đó. Nếu bạn sử dụng bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu khác, bạn có thể thêm cái mới hoặc chuyển qua lại giữ những cái bạn có.

Hiển thị tất cả

Thêm bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu cho ngôn ngữ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thời gian và ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Vùng và ngôn ngữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn thêm bàn phím rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm bàn phím, duyệt danh sách phương pháp nhập liệu cho bàn phím bạn muốn sử dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó.

Chuyển qua lại giữa bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu

Bạn có thể nhập văn bản bằng bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu bằng cách chuyển qua lại giữa chúng. Có một vài cách để chuyển qua lại giữa bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu:

 • Trên bàn phím phần cứng, nhấn và giữ phím logo Windows Phím logo Windows , rồi nhấn Phím cách để chuyển qua các phương pháp nhập liệu của bạn
 • Nếu bạn có màn hình cảm ứng, bạn có thể chuyển đổi bố trí bàn phím cảm ứng bằng cách nhấn hoặc bấm vào biểu tượng bàn phím Biểu tượng bàn phím cảm ứng trên thanh tác vụ, rồi nhấn hoặc bấm vào bố trí bàn phím bạn muốn sử dụng.
  Nút bàn phím cảm ứng
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong bàn phím cảm ứng
 • Trên thanh tác vụ màn hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm chữ viết tắt ngôn ngữ trong vùng thông báo ở phía xa bên phải thanh tác vụ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu bạn muốn chuyển đến.
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ màn hình nền
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ màn hình nền

Thay đổi bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu mặc định

Bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu mặc định là tùy chọn được dùng tự động với ngôn ngữ bạn nhìn thấy trong Windows (ví dụ như bàn phím QWERTY dành cho tiếng Anh của người Mỹ). Nếu bạn muốn giữ ngôn ngữ trong Windows tương tự nhưng tự động sử dụng bàn phím khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Nhập Thêm ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm ngôn ngữ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt nâng cao.

 4. Dưới phần Ghi đè phương pháp nhập liệu mặc định, chọn bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu bạn muốn dùng làm mặc định, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

  Ghi chú

  • Nếu bạn không nhìn thấy bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu bạn muốn, có nghĩa là bạn chưa thêm nó vào danh sách phương pháp nhập liệu. Để được hướng dẫn, xem phần Thêm bố trí bàn phím hoặc phương pháp nhập liệu cho ngôn ngữ.

Bạn cần được trợ giúp thêm?