Ảnh

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Xem và chuyển nhập ảnh

Có nhiều cách để xem ảnh của bạn trong Windows 8.1. Một số ứng dụng có cách xem và chỉnh sửa ảnh giống nhau, vì thế bạn có thể chọn một ứng dụng thuận tiện nhất cho bạn. Bạn cũng có thể thưởng thức các tấm ảnh yêu thích của mình khi dùng chúng cho màn hình khóa và trong hình xếp của ứng dụng Ảnh.

Ứng dụng Ảnh và OneDrive hiển thị tất cả các ảnh trong thư viện Hình ảnh và trong OneDrive của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng đó để chuyển nhập ảnh từ camera hoặc điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chuyển nhập ảnh và video, hãy xem Nhập ảnh và video từ camera, điện thoại hoặc DVD.

Xem ảnh của bạn trên ứng dụng Ảnh, OneDrive hoặc Camera

Những ứng dụng này rất tuyệt để xem các tấm ảnh của bạn. Ảnh hiển thị ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa chế độ xem và chỉnh sửa ảnh. Mở các ứng dụng này bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào hình xếp của chúng trên màn hình Bắt đầu hoặc bằng cách tìm kiếm rồi mở ứng dụng.

Ứng dụng Ảnh:

  • Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để xem ảnh trong thư viện Hình ảnh và trong OneDrive của bạn. Nếu bạn muốn chuyển giữa các thư mục OneDrive và các thư mục thư viện Hình ảnh của mình, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào nút bật tắt ở góc trên bên trái.

  • Nếu bạn có ảnh trong camera hoặc điện thoại của bạn, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để chuyển nhập chúng.

Ứng dụng OneDrive:

  • Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để xem ảnh trên OneDrive và trong thư viện Hình ảnh của mình. Nếu bạn muốn chuyển giữa các thư mục OneDrive và các thư mục thư viện Hình ảnh của mình, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào nút bật tắt ở góc trên bên trái.

  • Nếu bạn tự động tải các ảnh chụp bằng ứng dụng Camera lên OneDrive, chúng sẽ ở trong thư mục Cuộn phim.

Ứng dụng Camera:

  • Các bức ảnh bạn chụp bằng ứng dụng camera nằm ở trong mục cuộn phim. Trượt lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải để xem các lệnh ứng dụng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cuộn phim.

Ghi chú

  • Ứng dụng Ảnh hiển thị các bức ảnh có trong thư viện Hình ảnh trên PC của bạn. Đây chủ yếu là thư mục hình ảnh của bạn, nhưng cũng có thể chứa các ổ đĩa ngoài, thư mục mạng chia sẻ và các thư mục khác trong PC của bạn. Để xem ảnh trong các thư mục khác, hãy chuyển chúng vào thư mục Hình ảnh hoặc thêm chúng vào thư viện Hình ảnh của bạn. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem Thư viện: Các câu hỏi thường gặp.

  • Cuộn phim của bạn chỉ xuất hiện trên OneDrive nếu bạn tải lên tự động ảnh hoặc video. Để biết thêm thông tin, xem Lưu trữ ảnh trong OneDrive.

Cá nhân hóa PC của bạn bằng ảnh.

Thể hiện cá tính trên PC của bạn bằng cách sử dụng các hình ảnh yêu thích trên màn hình khóa, hình xếp Ảnh và hình đăng nhập của bạn.

  • Bạn có thể chọn một bức hình đang xem trên ứng dụng Ảnh làm màn hình khóa hoặc hình xếp Ảnh. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải để xem các lệnh ứng dụng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm.

  • Bạn có thể thay đổi mật khẩu hình ảnh và màn hình khóa của mình tại thiết đặt PC. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem Cá nhân hóa máy tính của bạn.

Tiếp theo: Chỉnh sửa ảnh