Nếu một thiết bị có dây không được cài đặt đúng thì sao?

Khi bạn kết nối một thiết bị với PC của bạn, như máy in, chuột hay bàn phím, Windows sẽ tự động cài đặt trình điều khiển phù hợp cho thiết bị của bạn. Trình điều khiển là phần mềm mà thiết bị sử dụng để hoạt động với PC của bạn. Mỗi thiết bị đều cần trình điều khiển để hoạt động với PC. Nếu Windows không thể tìm thấy trình điều khiển cho thiết bị, có một số gợi ý để bạn có thể thử. Nếu bạn muốn thêm thiết bị không dây hoặc thiết bị trên mạng nhưng Windows không tìm thấy, xem Tại sao Windows không tìm thấy thiết bị Bluetooth hay thiết bị không dây khác?

Hiển thị tất cả

Xin đảm bảo PC của bạn đã kết nối đến Internet

Windows cố gắng tìm kiếm trực tuyến trình điều khiển thiết bị, vì vậy đảm bảo bạn đã kết nối với Internet trước khi bạn muốn cài đặt thiết bị của bạn.

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối với Internet, xem Tại sao tôi không thể kết nối Internet?

Kiểm tra thiết đặt kết nối Internet đo được của bạn

Nếu bạn đang ở kết nối Internet đo được, Windows sẽ không tải xuống trình điều khiển thiết bị trừ khi bạn thay đổi thiết đặt kết nối Internet đo được.

Để tải trình điều khiển khi sử dụng kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và thiết bị, và gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị.

 3. Bật Tải xuống qua kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Xin đảm bảo cập nhật tự động đã bật.

Windows kiểm tra trình điều khiển mới nhất bằng cách dùng cập nhật tự động trong Windows Update.

Để kiểm tra cập nhật tự động

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi, và gõ nhẹ hoặc bấm Windows Update.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn cách cài đặt cập nhật.

 4. Dưới Cập nhật quan trọng, chọn Cài đặt cập nhật tự động (khuyên dùng).

Ghi chú

 • Windows Update luôn bật trong Windows RT 8.1.

Kiểm tra trình điều khiển bằng cách dùng Windows Update

Cho dù bạn đã nhận cập nhật tự động, bạn vẫn có thể kiểm tra thủ công và cài đặt các trình điều khiển đã cập nhật trong cập nhật tùy chọn. Windows Update không cài đặt tự động các cập nhật tùy chọn nhưng sẽ thông báo cho bạn khi có cập nhật để bạn có thể chọn cài đặt hay không cài đặt chúng.

Để kiểm tra Windows Update cho trình điều khiển

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Windows Update.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem chi tiết, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra cập nhật. (Nếu bạn không thấy Xem chi tiết thì không có bất kỳ cập nhật tùy chọn nào.)

 4. Dưới Tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm vào cập nhật bạn muốn cài đặt rồi bấm Cài đặt.

  Đọc và chấp nhận các điều khoản cấp phép, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất nếu cập nhật yêu cầu. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Ghi chú

  • Bạn có thể cần phải khởi động lại PC để hoàn tất việc cài đặt một số cập nhật. Lưu và đóng tất cả các tệp và ứng dụng trước khi khởi động lại để bạn không mất dữ liệu của mình.

Cài đặt phần mềm cho thiết bị

Nếu Cập nhật Windows Update không tìm thấy trình điều khiển cho thiết bị của bạn, kiểm tra trang web của nhà sản xuất thiết bị hoặc sử dụng đĩa đi kèm với thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Ghi chú

 • Nhiều trình điều khiển đi kèm với phần mềm cài đặt trình điều khiển cho bạn (thường được gọi là gói tự cài đặt).

Chạy trình gỡ lỗi Phần cứng và Thiết bị

Bạn có thể thử dùng trình gỡ lỗi Phần cứng và Thiết bị để khắc phục sự cố. Nó giúp kiểm tra các sự cố phổ biến và đảm bảo bất kỳ thiết bị hay phần cứng nào mới kết nối đến PC của bạn đều được cài đặt đúng.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Gỡ lỗi vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ lỗi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Phần cứng và Âm thanh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Phần cứng và Thiết bị và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Ghi chú

  • Để lấy trình gỡ lỗi mới nhất, PC của bạn phải kết nối Internet.

Tìm câu trả lời trên Microsoft community.

Nếu các đề xuất ở đây không xử lý được sự cố, kiểm tra Trang cộng đồng về Phần cứng và Trình điều khiển trong diễn đàn Windows để có giải pháp cho các sự cố mà những người khác đã tìm được cho các thiết bị cụ thể.

Bạn cần được trợ giúp thêm?