Sự khác nhau giữa đính kèm cơ bản và đính kèm SkyDrive là gì?

Khi bạn thêm đính kèm trong ứng dụng Thư, bạn có thể sử dụng đính kèm cơ bản hoặc đính kèm SkyDrive. Đính kèm cơ bản là những gì bạn có thể thường quen dùng. Các tệp được thêm vào thư và người nhận thư sẽ tải và mở chúng. Các tệp này làm tiêu tốn dung lượng lưu trữ cá nhân trong hộp thư và thường có các giới hạn về dung lượng cho chúng.

Đính kèm SkyDrive không đính kèm trực tiếp vào thư. Thay vào đó chúng được lưu trên SkyDrive trong một thư mục mới. Khi một người nhận thư bằng đính kèm SkyDrive , họ sẽ thấy bản xem trước của tất cả tệp. Nếu các tệp là hình ảnh, họ có thể khởi chạy chiếu hình trực tiếp từ thư đó. Nếu các tệp là tài liệu, họ có thể mở tệp, bắt đầu chỉnh sửa và các thay đổi được tự động lưu lại. Họ không cần đăng nhập vào SkyDrive trừ khi họ muốn tải xuống một tệp có dung lượng lớn hoặc một thư mục chứa các tệp. Với đính kèm SkyDrive, bạn có thể kiểm soát việc người nhận có thể chỉnh sửa hay chỉ xem tệp và xác định xem những người khác có thể truy cập tệp đó hay không.

̣Đây là tóm tắt nhanh về hai loại đính kèm này.

Đính kèm cơ bản
Đính kèm SkyDrive
 • Giới hạn khuyên dùng là 25 MB tổng cộng cho mỗi thư

 • Được lưu trong hộp thư cá nhân

 • Không có giới hạn về dung lượng gửi cho mỗi thư

 • Các tệp được lưu trên SkyDrive, vì thế chúng không làm đầy hộp thư cá nhân

 • Bố cục bản xem trước hấp dẫn và có thể khởi chạy chiếu hình nhanh chóng.

 • Chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu

 • Có thể cài đặt việc mọi người có thể làm gì với các tiệp (xem, chỉnh sửa, v.v.)

Theo mặc định, ứng dụng Thư sử dụng đính kèm cơ bản. Nếu bạn có hình, các tệp đính kèm dung lượng lớn hoặc muốn mọi người có thể chỉnh sửa tệp, việc chuyển sang đính kèm SkyDrive được khuyên dùng. Đây là cách:

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm ứng dụng Thư.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mới.

 3. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đính kèm.

 5. Tìm các tệp bạn muốn đính kèm, rồi trượt xuống hoặc bấm vào chúng.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Đính kèm.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm Gửi dùng SkyDrive.

 8. Hoàn tất thư của bạn, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm nút Gửi.