Các tính năng nào ứng dụng của tôi có quyền sử dụng?

Mỗi trang mô tả cho ứng dụng trong Cửa hàng Windows bao gồm một danh sách các tính năng mà ứng dụng có quyền sử dụng sau khi bạn cài đặt trên PC. Ví dụ, một ứng dụng du lịch có thể sử dụng địa điểm của bạn để giúp xác định các cột mốc thú vị gần bạn, một ứng dụng ảnh có thể sử dụng hình ảnh của bạn để tạo một trình chiếu, hay một ứng dụng nhắn tin nhanh có thể sử dụng webcam kết nối với PC của bạn để trò chuyện video.

Để xem các tính năng ứng dụng có quyền sử dụng

  1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

  2. Tìm hoặc duyệt ứng dụng đó, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào nó.

  3. Cuộn sang phần Chi tiết của trang mô tả ứng dụng để xem danh sách đầy đủ các tính năng mà ứng dụng được quyền dùng.

Ghi chú

  • Sau khi bạn cài đặt ứng dụng trên PC, bạn có thể nhìn thấy sanh sách đầy đủ về quyền dành cho ứng dụng đó. Trong ứng dụng này, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ vào Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới của màn hình, đưa trỏ chuột lên và bấm Thiết đặt ), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Quyền.

Bạn cần được trợ giúp thêm?