Chuyện gì đã xảy ra với ứng dụng trên PC của tôi?

Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng hay ứng dụng màn hình nền như Word, Excel hoặc các sản phẩm Office khác đã cài đặt trên PC, bạn có thể thử một số cách sau đây.

Tìm kiếm một ứng dụng và ghim vào Màn hình Bắt đầu

Nếu bạn thường khởi động ứng dụng bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào nó từ màn hình Bắt đầu, nhưng không thể tìm ra nó ở đây nữa, hãy kiểm tra để bảo đảm rằng ứng dụng không bị vô tình gỡ ghim khỏi màn hình Bắt đầu.

Để tìm kiếm một ứng dụng và ghim nó vào màn hình Bắt đầu, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập tên ứng dụng bạn muốn tìm

  3. Nếu bạn thấy ứng dụng liệt kê trong phần kết quả, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình Bắt đầu.

Cài đặt ứng dụng từ Windows Store

Nếu một ứng dụng của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, có thể nó đã được cài đặt trên một PC khác, không phải trên PC mà bạn đang dùng.

Để cài đặt một ứng dụng bạn sở hữu từ Windows Store, thực hiện các bước sau:

  1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng của tôi.

  3. Trượt nhanh hoặc bấm chuột phải để chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

Nhận ứng dụng từ Store

Nếu ứng dụng không xuất hiện trong danh sách Ứng dụng của tôi, có nghĩa là bạn không sở hữu ứng dụng đó và cần phải cài đặt nó từ Store.

Ghi chú

  • Nếu bạn đã mua ứng dụng từ Store nhưng không nhìn thấy trong Ứng dụng của tôi, kiểm tra lịch sử thanh toán để đảm bảo thanh toán đã được xử lý. Các ứng dụng được cài đặt trước khi thanh toán được xử lý hoàn toàn sẽ hoạt động một thời gian ngắn rồi ngừng. Để biết thêm thông tin về cách xem lịch sử thanh toán, xem Chỉnh sửa phương thức thanh toán cho Windows Store và xem lịch sử thanh toán.

Ứng dụng không còn nữa

Trong một số trường hợp, một ứng dụng có thể bị loại bỏ khỏi Windows Store vì vi phạm Điều khoản Sử dụng. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được một email thông báo rằng ứng dụng đó không còn trong Store nữa. Ứng dụng vẫn xuất hiện trên PC nếu bạn đã cài đặt nó, nhưng để bảo vệ an toàn cho bạn, nó sẽ không hoạt động nữa.

Ghi chú

  • Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thì PC của bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Store. Thay vào đó, hãy trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình (hoặc bấm chuột phải nếu bạn dùng chuột) sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?