Chuyện gì đã xảy ra với ứng dụng trên PC của tôi?

Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng hay ứng dụng bàn làm việc như Word, Excel, hoặc các sản phẩm Office khác đã cài đặt trên PC, bạn có thể thử một số cách sau đây.

Tìm kiếm một ứng dụng và ghim vào Màn hình Bắt đầu

Nếu bạn thường khởi động ứng dụng bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào nó từ màn hình Bắt đầu, nhưng không thể tìm ra nó ở đây nữa, hãy kiểm tra để bảo đảm rằng ứng dụng không bị vô tình gỡ ghim khỏi màn hình Bắt đầu.

Để tìm kiếm một ứng dụng và ghim nó vào màn hình Bắt đầu, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập tên ứng dụng bạn muốn tìm

  3. Nếu bạn thấy ứng dụng liệt kê trong phần kết quả, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình Bắt đầu.

Cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Windows

Nếu một ứng dụng của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, có thể nó đã được cài đặt trên một PC khác, không phải trên PC mà bạn đang dùng.

Để cài đặt một ứng dụng bạn sở hữu từ Cửa hàng Windows, thực hiện các bước sau:

  1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

  2. Từ cạnh trên của màn hình, trượt nhanh xuống, sau đó gõ nhẹ vào Ứng dụng của bạn. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải rồi chọn Ứng dụng của bạn.)

  3. Trượt nhanh hoặc bấm chuột phải để chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

Nhận ứng dụng từ Cửa hàng

Nếu ứng dụng không xuất hiện trong danh sách Ứng dụng của bạn, có nghĩa là bạn không sở hữu ứng dụng đó và cần cài đặt nó từ Cửa hàng.

Ghi chú

  • Nếu bạn đã mua ứng dụng đó từ Cửa hàng, nhưng không thấy nó trong Ứng dụng của bạn, kiểm tra lịch sử hóa đơn của mình để đảm bảo việc chi trả đã được xử lý. Những ứng dụng được cài đặt trước khi việc chi trả được xử lý hoàn toàn sẽ hoạt động một thời gian ngắn rồi ngừng. Để biết thêm thông tin về cách xem lịch sử hóa đơn, hãy xem Chỉnh sửa phương thức thanh toán cho Cửa hàng Windows và xem lịch sử thanh toán.

Ứng dụng không còn nữa

Trong một số trường hợp, một ứng dụng có thể bị loại bỏ khỏi Cửa hàng Windows vì vi phạm Điều khoản Sử dụng. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được một email thông báo rằng ứng dụng đó không còn trong Cửa hàng nữa. Ứng dụng vẫn xuất hiện trên PC nếu bạn đã cài đặt nó, nhưng để bảo vệ an toàn cho bạn, nó sẽ không hoạt động nữa.