Chế độ máy bay là gì?

Chế độ máy bay là thiết đặt mang đến cho bạn một cách nhanh chóng để tắt tất cả giao tiếp không dây trên PC. Chế độ này đặc biệt hữu ích khi bạn ở trên máy bay như hàm ý của tên gọi. Giao tiếp không dây bao gồm Wi-Fi, băng rộng di động, Bluetooth, GPS hoặc GNSS, giao tiếp tầm ngắn (NFC), và tất cả loại giao tiếp không dây khác.

Ghi chú

 • Ngay cả khi PC của bạn có công tắc phần cứng cho chế độ máy bay, chúng tôi đề xuất sử dụng các bước sau để thay thế. Một số công tắc phần cứng có thể tắt kết nối không dây theo cách cho phép một số ứng dụng bật lại kết nối mà bạn không biết.

Để bật hoặc tắt chế độ máy bay

 1. View a list of available networks by swiping in from the right edge of the screen, tapping Settings (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Settings), and then tapping or clicking the network icon (Wireless network icon or Wired network icon).

 2. Dưới phần Chế độ máy bay, gõ nhẹ hoặc bấm nút điều khiển để bật hoặc tắt.

Ghi chú

 • Khi chế độ máy bay bật, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng (Biểu tượng máy bay) trong vùng thông báo của màn hình nền.

Để bật từng thiết bị không dây khi chế độ máy bay bật

Khi chế độ máy bay bật, bạn vẫn có thể bật từng thiết bị. Cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chế độ Máy bay.

 3. Dưới phần Thiết bị không dây, gõ nhẹ hoặc bấm thiết bị bạn muốn bật.

Sẽ thế nào nếu các thiết bị không dây của tôi không bật hoặc tắt phù hợp?

Sau khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm nút chuyển đổi để bật hoặc tắt Chế độ máy bay, PC của bạn sẽ mất vài giây để bật hoặc tắt mỗi thiết bị không dây. Nếu bạn bật hoặc tắt Chế độ máy bay quá nhanh hoặc nếu bạn bật Chế độ máy bay rồi đưa PC về chế độ ngủ trước khi nó có thể bật hoặc tắt các thiết bị không dây thì các thiết đặt thiết bị không dây của bạn có thể không được đồng bộ với thiết đặt Chế độ má́y bay.

Để bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị không dây nào và đồng bộ chúng với Chế độ máy bay, làm theo các bước sau.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chế độ máy bay.

 3. Dưới phần Thiết bị không dây, bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị không dây nào không khớp với thiết đặt Chế độ máy bay.

Cảnh báo

 • Các thiết bị không dây của bạn có thể được bật mà bạn không biết nếu bạn sử dụng ứng dụng có thể bật thiết bị không dây khi Chế độ máy bay bật.

Bạn cần được trợ giúp thêm?