Mã sản phẩm là gì?

Mã sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Kích hoạt giúp bạn kiểm chứng Windows chưa được sử dụng trên nhiều PC hơn Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép.

Mã sản phẩm nằm trong hộp đựng Windows DVD—hoặc trong email xác nhận rằng bạn đã mua Windows. Nó trông như thế này: MÃ SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Nếu bạn mua PC có cài sẵn Windows, hãy liên hệ nhà sản xuất PC để có mã gốc.

Sẽ làm một ý hay nếu bạn lưu bản sao mã sản phẩm để ghi nhớ trong trường hợp bạn cần để cài đặt lại Windows.