Thiết bị tin cậy: Câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Thiết bị tin cậy là gì?

Khi bạn muốn xem hoặc sử thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản Microsoft của bạn—như chi tiết về thẻ tín dụng—trước tiên chúng tôi có thể yều cầu bạn cung cấp mã bảo mật để đảm bảo chỉ có bạn mới truy cập vào tài khoản được. Nhưng bạn có thể chỉ định PC làm một thiết bị tin cậy. Trên thiết bị tin cậy, bạn không cần nhập mã bảo mật mỗi khi muốn truy cập vào thông tin nhạy cảm.

Làm cách nào để tôi đánh dấu thiết bị là tin cậy?

Bạn có thể đánh dấu thiết bị là tin cậy chỉ đơn giản bằng cách chọn hộp kiểm. Khi bạn được nhắc nhập mã bảo mật để kiểm chứng danh tính, hãy chọn hộp kiểm Tôi đăng nhập thường xuyên trên thiết bị này. Đừng yêu cầu tôi nhập mã. Chúng tôi sẽ không hỏi bạn nhập mã nữa.

Nếu bạn hiện không có bất kỳ thiết bị tin cậy nào liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, đây là cách đánh dấu cái đầu tiên:

 1. Trên thiết bị bạn muốn tin cậy, đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Dưới phần Thông tin bảo mật và mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Sửa thông tin bảo mật.

  Bạn sẽ được nhắc nhập mã bảo mật vào lần này.

 3. Kiểm tra email thay thế hay điện thoại của bạn để lấy mã do nhóm tài khoản Microsoft gửi rồi nhập vào hộp văn bản.

 4. Chọn hộp kiểm Tôi đăng nhập thường xuyên trên thiết bị này. Đừng yêu cầu tôi nhập mã. rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

  Bây giờ bạn có thể sửa thông tin trên thiết bị này bất kỳ khi nào bạn muốn mà không cần nhập mã bảo mật khác.

Nếu bạn đã đánh dấu ít nhất một thiết bị là tin cậy, các bước có đôi chút khác biệt:

 1. Trên thiết bị bạn muốn tin cậy, đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn cách bạn muốn nhận mã bảo mật rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 3. Kiểm tra email thay thế hay điện thoại của bạn để lấy mã do nhóm tài khoản Microsoft gửi rồi nhập vào hộp văn bản.

 4. Chọn hộp kiểm Tôi đăng nhập thường xuyên trên thiết bị này. Đừng yêu cầu tôi nhập mã. rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

  Bây giờ bạn có thể sửa thông tin trên thiết bị này bất kỳ khi nào bạn muốn mà không cần nhập mã bảo mật khác.

Tôi đã mất truy cập vào một trong các thiết bị tin cậy của mình. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể truy cập vào thiết bị đã đánh dấu là tin cậy (ví dụ như khi bạn bị mất hoặc bị đánh cắp máy tính xách tay), chúng tôi khuyên bạn nên loại bỏ thiết bị khỏi tài khoản Microsoft ngay để giúp giữ tài khoản của bạn an toàn. (Sau này bạn luôn có thể tin cậy thiết bị thêm lần nữa).

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên thiết bị khác.

 2. Dưới phần Thông tin bảo mật và mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Sửa thông tin bảo mật.

  Nếu bạn được nhắc mã bảo mật, nhập vào rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

 3. Dưới phần Thiết bị tin cậy, gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ tất cả thiết bị tin cậy liên kết với tài khoản của tôi.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ tất cả thiết bị tin cậy.

Điều gì đã xảy ra đối với danh sách thiết bị tin cậy trên trang thông tin bảo mật của tôi?

Microsoft đã thực hiện một số thay đổi về cách theo dõi thiết bị tin cậy của bạn. Ví dụ, bạn không phải cung cấp tên duy nhất cho mỗi thiết bị tin cậy nữa (hoặc nhớ từng cái!) Bạn còn có thể tin cậy bao nhiêu thiết bị tùy thích—không có giới hạn nữa.

Vì những lý do này, chúng tôi đã loại bỏ danh sách thiết bị tin cậy khỏi trang thông tin bảo mật. Nếu bạn không đăng nhập vào một thiết bị tin cậy nào đó ít nhất hai tháng một lần, chúng tôi sẽ tự động loại bỏ nó khỏi tài khoản Microsoft của bạn. Điều này giúp giữ tài khoản của bạn an toàn trong trường hợp thiết bị tin cậy bị mất hoặc bị đánh cắp mà bạn không biết. Sau này bạn luôn có thể tin cậy thiết bị thêm lần nữa.

Cần thêm trợ giúp?