Nếu có sự cố trong Lịch sử Tệp thì sao?

Nếu có sự cố trong Lịch sử Tệp, bạn sẽ thấy một thông báo trên màn hình xuất hiện trong khu vực thông báo của thanh tác vụ. Bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào thông báo để mở Trung tâm Hành động và giải quyết vấn đề. Nếu bỏ lỡ thông báo này, bạn có thể mở Trung tâm Hành động trong Panel Điều khiển. Đây là một số thông báo mà bạn có thể thấy và hành động bạn có thể thực hiện để giải quyết vấn đề.

Để mở Trung tâm Hành động, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ vào Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm vào Tìm kiếm), nhập Trung tâm Hành động vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Hành động.

Hiển thị tất cả

Chọn một ổ đĩa Lịch sử Tệp khác.

Nếu ổ đĩa Lịch sử Tệp của bạn đầy hoặc gần đầy, bạn có thể bắt đầu lại hoàn toàn với một ổ đĩa mới hoặc bạn có thể di chuyển các tệp đang có vào ổ đĩa mới lớn hơn.

Hiển thị tất cả

Để chọn một ổ đĩa mới và bắt đầu lại

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thiết đặt Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Lịch sử Tệp.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Chọn ổ đĩa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ổ đĩa mới.

Để chọn một ổ đĩa mới và di chuyển các tệp của bạn vào đó

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lịch sử Tệp.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Chọn ổ đĩa.

 4. Ở trang Thay ổ đĩa Lịch sử Tệp của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một ổ đĩa gắn ngoài mới, hãy kết nối ổ đĩa với PC của bạn, làm mới lại trang rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  • Để sử dụng một vị trí mạng, gõ nhẹ hoặc bấm vào Thêm vị trí mạng, tìm đến hoặc nhập vị trí vào, gõ nhẹ hoặc bấm vào Chọn thư mục, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 5. Khi bạn được hỏi, gõ nhẹ hoặc bấm để chép tất cả các phiên bản các tệp của bạn vào ổ đĩa mới.

Ghi chú

 • Đảm bảo rằng ổ đĩa mới của bạn có đủ dung lượng trống để chứa cả các tệp đang có và các tệp mới mà sau cùng bạn sẽ thêm vào.

Thay đổi thời hạn lưu giữ tệp của Lịch sử Tệp

Nếu ổ đĩa Lịch sử Tệp của bạn đã đầy hoặc sắp đầy, những bạn có thể giải phóng một ít khoảng trống bằng cách thay đổi mức độ thường xuyên mà Lịch sử Tệp lưu các tệp của bạn và thời hạn mà các phiên bản cũ hơn của các tệp của bạn được lưu giữ.

Để thay đổi thời hạn Lịch sử Tệp lưu giữ tệp

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Panel Điều khiển vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Panel Điều khiển.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt nâng cao.

 4. Trong mục Các Phiên bản:

  • Bên cạnh Lưu bản sao của tệp, gõ nhẹ hoặc bấm vào danh sách, và chọn một khoảng thời gian.

  • Bên cạnh Giữ những bản đã lưu, gõ nhẹ hoặc bấm vào danh sách, và chọn một khoảng thời gian.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Lưu thay đổi.

Ghi chú

 • Lịch sử Tệp không tự động xóa các phiên bản tệp cũ hơn khoảng thời gian bạn chọn trừ khi ổ đĩa của bạn gần đầy hoặc cần khoảng trống để sao lưu những phiên bản gần đây hơn.

Kết nối lại ổ đĩa của bạn

Nếu ổ đĩa Lịch sử Tệp của bạn đã bị ngắt kết nối quá lâu, hoặc nó không đủ khoảng trống để lưu phiên bản tạm thời các tệp của bạn. Để tiếp tục lưu bản sao của tệp, bạn cần phải kết nối lại ổ đĩa Lịch sử Tệp của mình. Cắm ổ đĩa ngoài Lịch sử Tệp của bạn hoặc lựa chọn lại mạng của bạn. Bạn có thể bắt đầu sao lưu một cách thủ công hoặc đợi tới đợt sao lưu định kì tiếp theo.

Để bắt đầu sao lưu thủ công

 1. Mở Lịch sử Tệp bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, sau đó bấm Search), nhập Thiết đặt Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Lịch sử Tệp.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Sao lưu ngay bây giờ.

Chọn lại ổ đĩa LỊch sử Tệp của bạn

Có lỗi trong thiết đặt Lịch sử Tệp của bạn và có thể được sửa bằng cách chọn lại ổ đĩa Lịch sử Tệp.

Để chọn lại ổ đĩa của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lịch sử Tệp.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Chọn ổ đĩa.

 4. Ở trang Chọn ổ đĩa Lịch sử Tệp, gõ nhẹ hoặc bấm vào ổ đĩa hiện tại hoặc vị trí mạng của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Kiểm tra lỗi trong ổ đĩa Lịch sử Tệp của bạn

Có lỗi trong ổ đĩa Lịch sử Tệp của bạn cần được sửa chữa.

Để sửa chữa ổ đĩa của bạn

 1. Mở Trung tâm Hành động bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ vào Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm vào Tìm kiếm), nhập Trung tâm Hành động vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Hành động.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Sửa chữa.

Nhập lại thông tin đăng nhập cho mạng của bạn

Có vấn đề với tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn, hoặc cả hai. Trước hết, bảo đảm rằng vẫn đang có mạng cho bạn sử dụng. Nếu đúng như vậy, bạn có thể nhập lại thông tin đăng nhập của mình để tiếp tục lưu các bản sao các tệp của bạn.

Để nhập lại thông tin đăng nhập mạng của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Lịch sử Tệp.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhập chứng danh mạng.

 4. Trong hộp thoại Bảo mật Windows , nhập tên người dùng và mật khẩu, chọn hộp kiểm Nhớ chứng danh của tôi, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Làm mới trang nếu bạn không nhìn thấy hộp thoại Bảo mật Windows .

Bạn cần được trợ giúp thêm?