Máy tính của tôi nằm ở đâu?

Nó có tên mới. Máy tính của tôi đã được đổi tên thành PC Này trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1. Mở File Explorer để xem PC Này.

  • Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

Bạn cần được trợ giúp thêm?