Thư mục Tài liệu của tôi nằm ở đâu?

Nó có tên mới. Thư mục Tài liệu của tôi đã được đổi tên thành Tài liệu trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1. Bạn cũng cần lưu ý rằng Hình ảnh của tôi, Âm nhạc của tôi và Video của tôi đã đổi thành Hình ảnh, Âm nhạc và Video. Tất cả các thư mục này giờ sẽ hiển thị dưới PC Này trong File Explorer.

  • Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

Ghi chú

Bạn cần được trợ giúp thêm?