Menu Bắt đầu nằm ở đâu?

Màn hình Bắt đầu thay thế menu Bắt đầu trong Windows 8.1Windows RT 8.1.

Mở màn hình Bắt đầu bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Bắt đầu. (Hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột tới góc dưới bên trái màn hình, di chuyển chuột hết cỡ vào góc rồi bấm Bắt đầu).

Dưới đây là vài cách thêm nữa để truy cập vào màn hình Bắt đầu:

 • Nhấn phím Windows Phím Windows trên bàn phím của bạn.
 • Nếu bạn đang dùng chuột, bạn có thể trỏ chuột vào góc dưới bên trái của màn hình và bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầubất kỳ lúc nào bạn đang ở Windows.
 • Nếu bạn đang ở màn hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầu.

Mẹo

 • Nếu bạn đang ở màn hình Bắt đầu, bạn có thể sử dụng nút Bắt đầu để trở về ứng dụng bạn vừa sử dụng.

Tất cả các ứng dụng — các ứng dụng bạn cài đặt từ Windows Store và ứng dụng trên màn hình nền—đều sẵn có trong dạng xem Ứng dụng trên màn hình Bắt đầu. Để vào dạng xem Ứng dụng, trượt nhanh từ giữa màn hình hoặc bấm nút mũi tên Nút mũi tên. Bạn có thể ghim ứng dụng vào màn hình Bắt đầu để dễ dàng truy cập những ứng dụng bạn thường dùng nhất và bạn cũng có thể ghim trang web và các liên hệ.

Để ghim ứng dụng vào màn hình Bắt đầu

 1. Mở màn hình Bắt đầu bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Bắt đầu. (Hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột tới góc dưới bên trái màn hình, di chuyển chuột hết cỡ vào góc rồi bấm Bắt đầu).

 2. Trượt nhanh từ giữa màn hình để đi tới dạng xem Ứng dụng. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm nút mũi tên Nút mũi tên ở góc dưới trái của màn hình để đi tới dạng xem Ứng dụng.)
 3. Trong dạng xem Ứng dụng, trượt nhanh từ phía dưới của màn hình và gõ nhẹ Tùy chỉnh. (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm chuột phải vào một khoảng trống trên màn hình và bấm Tùy chỉnh.)

 4. Duyệt tới ứng dụng bạn muốn ghim và gõ nhẹ vào nó hoặc bấm chuột phải để chọn nó.

 5. Gõ nhẹ hay bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Để ghim một trang web

 1. Mở trình duyệt chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer.

 2. Trong Internet Explorer, đi tới trang web bạn muốn ghim và trượt nhanh lên từ đáy màn hình hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào để mở thanh địa chỉ.

 3. Trên thanh địa chỉ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Ghim trang. Ô xếp được thêm vào bên phía xa của Màn hình bắt đầu.

Ghi chú

 • Một số trình duyệt có thể có các bước khác hoặc có thể không hỗ trợ ghim mục vào Màn hình bắt đầu. Để biết thêm thông tin, kiểm tra Hỗ trợ dành cho trình duyệt.

Để ghim một danh bạ hoặc trang mà bạn thường sử dụng

 1. Mở ứng dụng bạn muốn sử dụng như ứng dụng Mọi người.

 2. Chọn mục bạn muốn để ghim vào Màn hình bắt đầu.

 3. Gõ nhẹ hay bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

 4. Nhập tên hoặc mô tả ngắn gọn rồi chạm hoặc bấm Ghim vào màn hình Bắt đầu. Ô xếp được thêm vào bên phía xa của Màn hình bắt đầu.

Ghi chú

 • Một số ứng dụng có thể có các bước khác hoặc có thể không hỗ trợ ghim mục vào Màn hình bắt đầu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng kiểm tra Hỗ trợ dành cho ứng dụng.

Để khởi động màn hình nền thay vì Màn hình bắt đầu

Bạn có thể đi tới màn hình nền thay vì Màn hình bắt đầu bất kỳ lúc nào bạn đăng nhập vào PC.

 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thẻ Dẫn hướng rồi chọn hộp kiểm Khi tôi đăng nhập hoặc đóng tất cả ứng dụng trên màn hình, đi tới màn hình nền thay vì Màn hình Bắt đầu.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Để đi tới Màn hình bắt đầu khi bạn đăng nhập, bỏ chọn hộp kiểm Khi tôi đăng nhập hoặc đóng tất cả ứng dụng trên màn hình, đi tới màn hình nền thay vì Màn hình bắt đầu rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Bạn cần được trợ giúp thêm?