Tôi nên dùng địa chỉ email nào cho tài khoản Microsoft của tôi?

Nếu bạn sử dụng hơn một địa chỉ email để đăng nhập vào các dịch vụ khác nhau từ Microsoft, bạn nên chọn một địa chỉ làm tài khoản Microsoft "chính" của bạn sau này.

Tại sau chỉ nên chọn một tài khoản chính?

Một tài khoản Microsoft duy nhất—một địa chỉ email và mật khẩu—là cách đơn giản và dễ nhớ để đăng nhập vào tất cả các trải nghiệm Microsoft của bạn. Điều này bao gồm các PC và máy tính bảng đang chạy Windows 8 hoặc Windows RT, Windows Phones, bảng điều khiển Xbox 360 và các dịch vụ như Xbox LIVE, OneDrive, Outlook.com và Bing. Bạn có thể sử dụng cùng một tài khoản Microsoft để kiểm tra các thuê bao của bạn đối với các dịch vụ như Xbox LIVE, mua ứng dụng trong Windows Store và cửa hàng Windows Phone cũng như quản lý thông tin thanh toán của bạn.

Làm cách nào để chọn?

Điều này tùy thuộc vào chương trình email và dịch vụ nào bạn đang sử dụng và thông tin nào liên kết với tài khoản bạn muốn giữ lại hoặc thay đổi. Một vài tài khoản khó thay đổi hơn các tài khoản khác và khi bạn đăng nhập, bạn khó có thể thay đổi nó mà không gặp rủi ro mất thông tin hoặc mất hàng.

Ví dụ, nếu bạn đăng nhập vào Outlook.com và OneDrive bằng một tài khoản Microsoft nhưng lại sử dụng tài khoản Microsoft khác để đăng nhập vào Xbox LIVE, sẽ là ý hay nếu bạn chọn email và mật khẩu cho Outlook.com và OneDrive làm tài khoản Microsoft chính. Sau đó thay đổi địa chỉ email liên kết với thẻ game thủ Xbox LIVE và điểm game thủ, hình đại diện của bạn, và tất cả các thành tích cũng như các thông tin của bạn sẽ sẵn có trên tất cả thiết bị bạn đăng nhập vào bằng tài khoản Microsoft của bạn. Để tìm hiểu cách cập nhật địa chỉ email của bạn cho Xbox LIVE, truy cập Hỗ trợ Xbox trực tuyến.

Cần thêm trợ giúp?