Tại sao tôi không thể kích hoạt Windows?

Nếu bạn nhận được thông báo về việc Windows không thể kích hoạt được, sau đây là một số nguyên nhân và một vài điều bạn có thể thử để xử lý vấn đề. Để biết thêm thông tin về các lỗi kích hoạt không được liệt kê trong trang này, xem Nhận trợ giúp với lỗi kích hoạt..

Để được trợ giúp thêm về quy trình kích hoạt, xem bài viết kích hoạt sản phẩm.

Bạn đã cập nhật cho Windows 8.1 hoặc Windows 8, nhưng không có phiên bản trước đó hoặc phiên bản chính xác của Windows đã cài đặt (lỗi 0xC004F061)

Nếu bạn gặp lỗi 0xC004F061 khi cố gắng kích hoạt Windows 8.1 hoặc Windows 8, điều đó có nghĩa như sau:

  • Bạn đang sử dụng chìa khóa sản phẩm để cập nhật cho Windows 8.1 hoặc Windows 8, nhưng phiên bản trước đó của Windows chưa được cài đặt trên PC của bạn. Để cập nhật, bạn cần phải có sẵn Windows 8, Windows 7, Windows Vista, hoặc Windows XP trên PC của bạn.

    Nếu bạn đã định dạng hoặc thay thế ổ cứng, bạn sẽ không thể sử dụng chìa khóa sản phẩm để cập nhật cho Windows 8.1 hoặc Windows 8. Bạn cần phải cài đặt phiên bản trước đó của Windows, và sau đó cài đặt lại Windows 8.1 hoặc Windows 8.

  • Bạn đang muốn cài đặt Windows 8.1 Pro Pack hoặc Windows 8 Pro Pack nhưng bạn đã cài đặt Windows 8.1 Pro hoặc Windows 8 Pro trên PC. Để nâng cấp phiên bản, bạn cần phải cài đặt Windows 8.1 Media Center Pack hoặc Windows 8 Media Center Pack.

  • Bạn đang cố gắng cài đặt Windows 8.1 Media Center Pack hoặc Windows 8 Media Center Pack, nhưng PC của bạn không chạy Windows 8.1 Pro hoặc Windows 8 Pro. Để nâng cấp phiên bản của bạn, trước hết bạn cần cài đặt Windows 8.1 Pro Pack hoặc Windows 8 Pro Pack.

Nếu bạn không thể cài đặt gói tính năng bạn đã mua, liên hệ bộ phận hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về cách thêm tính năng, xem Add features: FAQ.

Một phiên bản Windows khác hoặc mã sản phẩm có thể đã được sử dụng là một phần của việc sửa chữa.

Nếu bạn đã mang PC đến cửa hàng sửa chữa hoặc mang đến một người chuyên sửa và lắp ráp PC thì có thể phiên bản Windows khác đã được cài đặt để hoàn tất việc sửa chữa. Hoặc nếu một mã sản phẩm khác được sử dụng cho PC của bạn, mã đó có thể bị khóa nếu nó được sử dụng cho nhiều PC hơn Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép.

Nếu Windows đã được kích hoạt trước khi PC của bạn được sửa chữa hoặc lắp ráp lại thì nhập lại mã sản phẩm đi kèm với PC của bạn hoặc mã sao chép gốc của Windows có thể giải quyết được vấn đề. Bạn cũng có thể thử cài đặt lại phiên bản Windows gốc của bạn.

Một bản sao Windows có thể đã được cài đặt trên nhiều PC (lỗi 0xC004C008)

Nếu bạn có một bản sao Windows và cài đặt nó trên nhiều PC thì việc kích hoạt có thể không thực hiện được vì mã sản phẩm đã được dùng trên PC khác, hoặc nó đang được dùng trên nhiều PC hơn Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép. Thông thường, quy tắc để tuân theo cho hầu hết các bản sao của Windows là một bản sao chỉ có thể được cài đặt trên một PC.

Nếu mã sản phẩm của bạn đang được dùng trên nhiều PC hơn Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép, bạn cần phải mua mã sản phẩm hoặc bản sao chép của Windows cho mỗi PC để kích hoạt chúng.

Phần mềm giả mạo

Nếu bạn có bản sao Windows giả mạo không được phát hành và cấp phép bởi Microsoft thì việc kích hoạt sẽ không thực hiện được vì Microsoft sẽ không thể tạo được sự trùng trớp giữa thông tin phần cứng của PC và mã sản phẩm 25 ký tự của bạn.

Trang How to Tell trên trang web Microsoft có thể giúp bạn phát hiện nếu bản sao Windows của bạn là giả mạo. Nếu bản sao của bạn là giả mạo, bạn cần phải mua bản sao Windows mới.

PC đã qua sử dụng

Nếu bạn mua PC đã qua sử dụng có Windows được cài đặt thì có thể mã sản phẩm đang được sử dụng trên nhiều PC hơn Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép.

Bạn cần yêu cầu người bán mà bạn mua sản phẩm đã qua sử dụng cung cấp cho bạn mã sản phẩm và DVD Windows. Nếu không có DVD và mã sản phẩm hoặc nếu bạn đã dùng chúng nhưng vẫn không thể kích hoạt thì bạn cần phải mua mã mới hoặc bản sao chép của Windows.

Thay đổi phần cứng

Nếu bạn đã thực hiện thay đổi đáng kể về phần cứng cho PC của bạn, chẳng hạn như thay thế ổ đĩa hoặc bo mạch chủ, bạn cần phải kích hoạt Windows bằng điện thoại. Để biết cách thực hiện, xem bài viết kích hoạt sản phẩm.

Bạn cần được trợ giúp thêm?