Tại sao tôi không thể tìm thấy cập nhật trong Store?

Nếu PC của bạn hiện đang chạy Windows 8 (hoặc Windows RT) và bạn muốn cập nhật lên Windows 8.1 (hoặc Windows RT 8.1) trong phần lớn các trường hợp, bạn sẽ thấy cập nhật miễn phí này hiển thị nổi bật trên trang chủ Windows Store. Nếu bạn đã mở Cửa hàng và không nhìn thấy bản cập nhật, hãy thử chạy Trình gỡ lỗi cập nhật Windows 8.1. Trình gỡ lỗi này có thể xác định một số vấn đề sau có thể đang ngăn chặn bạn cập nhật lên Windows 8.1.

Hiển thị tất cả

Bạn có thể cần những cập nhật mới nhất từ Windows Update

Mặc dù cập nhật Windows 8.1 được tải xuống và cài đặt từ Cửa hàng, PC của bạn cần các cập nhật Windows, KB 2871389KB 2917499, trước khi Windows 8.1 khả dụng cho bạn trong Store.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update để cập nhật tự động, KB 2871389 và KB 2917499 sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Nếu bạn đã tắt cập nhật tự động, hoặc nếu PC của bạn là PC mới và các cập nhật tự động chưa được tải xuống, hoặc nếu bạn không muốn đợi Windows Update tải xuống tự động, bạn có thể vào Windows Update và cài đặt KB 2871389 cũng như KB 2917499 một cách thủ công.

Để cài đặt Windows Update cần thiết

 1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh từ cạnh phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột về góc phải dưới của màn hình rồi di chuyển con trỏ chuột lên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Windows Update.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Kiểm tra cập nhật ngay, rồi chờ đợi trong lúc Windows tìm kiếm các cập nhật mới nhất cho PC của bạn. Nếu bạn không bật cài đặt tự động các cập nhật quan trọng, bạn cần gõ nhẹ hoặc bấm Bật thiết đặt đề xuất trước khi bạn có thể kiểm tra cập nhật.

 3. Nếu tìm thấy cập nhật, gõ nhẹ hoặc bấm vào thông báo cho bạn biết có bao nhiêu cập nhật sẽ được cài đặt tự động. Trong danh sách cập nhật, tìm tên cập nhật có chứa (KB2871389) hoặc (KB2917499) (tên chính xác có thể thay đổi tùy vào hệ thống của bạn).

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt để cài đặt tất cả cập nhật đề xuất trong danh sách.

 5. Khi cập nhật xong, bạn cần khởi động lại PC. Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng trên máy tính nào đang mở, lưu công việc của bạn rồi đóng chúng trước khi khởi động lại. Để khởi động lại, trượt nhanh từ cạnh phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình rồi di chuyển trỏ chuột lên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Nguồn, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại.

 6. Sau khi khởi động lại PC, trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Store, và bạn sẽ thấy cập nhật Windows 8.1. Để biết thêm thông tin chi tiết về cài đặt Windows 8.1, xem Cập nhật lên Windows 8.1 từ Windows 8.

Bạn có thể đang chạy phiên bản Windows 8 không hỗ trợ cập nhật từ Store

Một số phiên bản Windows 8 không hỗ trợ cập nhật lên Windows 8.1 từ Store. Chúng bao gồm các phiên bản sau:

 • Windows 8 Enterprise. Trao đổi với người quản trị hệ thống của bạn về việc cập nhật lên Windows 8.1.

 • Windows 8 Pro, nếu được cài đặt bởi tổ chức hoặc chương trình có sử dụng Cấp phép Số lượng lớn. Trao đổi với người quản trị hệ thống của bạn hoặc người quản trị chương trình được sử dụng để cài đặt Windows 8. Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể tìm thêm thông tin và liên kết đến Windows 8.1 ISO trong Windows 8.1 Enterprise Evaluation.

 • Windows 8 Pro, nếu được cài đặt bằng cách sử dụng MSDN hoặc TechNet ISO, và được kích hoạt bằng Mã Đa Kích hoạt. Bạn có thể tải xuống Windows 8.1 ISO từ MSDN hoặc TechNet.

 • Windows 8.1 Preview hoặc Windows RT 8.1 Preview. Bạn vẫn có thể cập nhật từ Store. Để biết thêm thông tin, xem Update from Windows 8.1 Preview to Windows 8.1.

Để biết PC của bạn đang sử dụng phiên bản Windows nào, xem Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Nếu không, bạn có thể thực hiện cài đặt Windows 8.1 mới. Để biết thêm thông tin, xem Cách thực hiện cài đặt mới Windows.

Windows Store có thể không hiện nội dung mới nhất

Để làm mới nội dung trong Store

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập chạy vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chạy.

 3. Nhập wsreset.exe vào lệnh Chạy, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 4. Khởi động lại PC của bạn.

 5. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Store, và kiểm tra xem Windows 8.1 lúc này có xuất hiện trên màn hình chính của Store không.

Để biết thêm thông tin về cập nhật lên Windows 8.1, xem Cập nhật lên Windows 8.1: Câu hỏi thường gặp.

Bạn cần được trợ giúp thêm?